تبسم دانایی
قالب وبلاگ

امربه معروف و نهی از منکر

پرسش:

آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی است یا خیر؟

پاسخ:

امر به معروف و نهی از منکر واجب کفائی است و در صورتی که بعضی از مکلفین قیام به آن می کنند از دیگران ساقط است، و اگر اقامه معروف و جلوگیری از منکر موقوف بر اجتماع جمعی از مکلفین باشد واجب است اجتماع کنند. (توضیح المسائل دوازده مرجع، م2787)

پرسش:

آیا گناهی مانند لواط که حد آن قتل می باشد، در صورت توبه کردن، توبه آن شخص لواط کننده پذیرفته می شود یا خیر؟

پاسخ:

بلی ـ در صورتیکه شخص از گناه خود توبه کند خداوند گناه او را می آمرزد، و اگر قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع، توبه نماید حد قتل هم از او برداشته می شود. (ر.ک، استفتائات حضرت امام(ره) ج3، ص585

پرسش:

استفاده از دخانیات و مواد مخدر چه حکمی دارد؟

پاسخ:

استعمال دخانیات با فرض وجود ضرر معتد به برای شخص حرام است و مرحوم امام(ره) خرید و فروش و استفاده از هروئین و مواد مشابه به آن را حرام می داند. (ر.ک، استفتائات حضرت امام(ره)، ج2، ص36)

پرسش:

ساخت مجسمه حیوانات و موجودات زنده چه حکمی دارد و کسب و درآمد با آن جایز است یا خیر؟

پاسخ:

ساخت مجسمه حیوانات ذی روح حرام است. و اجرتی که بابت کار حرام اخذ شود هم حرام است. (جامع المسائل، ج2، س945)

پرسش:

آیا تقلب در امتحان مضر به عدالت می باشد؟

پاسخ:

تقلب در امتحان جایز نیست و اصرار بر گناه صغیره مضر به عدالت است. (ر.ک، جامع المسائل آیت الله فاضل، ج1، ص628 س2196)

پرسش:

کسی که به سن تکلیف نرسیده و گناهان زیادی مرتکب شده آیا گناهانش بخشیده می شود؟

پاسخ:

کسی که هنوز مکلف نشده است چنانچه مرتکب اشتباهی شود برای او گناه نمی شود ولی اگر قبل از 15 سال قمری علائم بلوغ را در خود مشاهده کند بالغ محسوب می شود و اگر خطا کند برای او گناه نوشته می شود، ولی بهر حال خداوند متعال با توبه از گناهان می گذرد.

پرسش:

در امر به معروف و نهی از منکر آیا بیان مسائل شرعیه برای طرف مقابل کفایت می کند؟

پاسخ:

بیان مسأله شرعیه در امر به معروف و نهی از منکر کفایت نمی کند بلکه باید مکلف امر و نهی کند. مگر آنکه مقصود از امر به معروف و نهی از منکر، از بیان حکم شرعی حاصل شود و یا طرف مقابل از آن امر و نهی بفهمد. (توضیح المسائل دوازده مرجع، م2789)

پرسش:

در واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر چند چیز شرط است بیان فرمائید؟

پاسخ:

در واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر چهار چیز شرط است:
1.آن کسی که می خواهد امر و نهی کند، بداند که آنچه شخص مکلف بجا نمی آورد واجب است بجا آورد، و آنچه بجا می آورد باید ترک کند. و بر کسی که معروف و منکر را نمی داند واجب نیست.
2. آنکه احتمال بدهد امر و نهی او تأثیر می کند، پس اگر بداند اثر نمی کند واجب نیست.
3. آنکه بداند شخص معصیت کار بنا دارد که معصیت خود را تکرار کند، پس اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح بدهد که تکرار نمی کند واجب نیست.
4. در امر و نهی مفسده ای نباشد، پس اگر بداند یا گمان کند که اگر امر یا نهی کند ضرر جانی یا عرضی و آبروئی یا مالی قابل توجه به او می رسد واجب نیست، بلکه اگر احتمال صحیح بدهد که از آن ترس ضررهای مذکور را پیدا کند واجب نیست بلکه اگر بترسد که ضرری متوجه متعلقان او می شود واجب نیست، بلکه با احتمال وقوع ضرر جانی یا عرضی و آبروئی یا مالی موجب حرج بر بعضی مؤمنین، واجب نمی شود بلکه در بسیاری از موارد حرام است. (توضیح المسائل دوازده مرجع، م2791)

پرسش:

اگر معروف یا منکر از اموری باشد که بسیار مهم و غیر قابل اغماض است و اصل اسلام در خطر باشد امر به معروف و نهی از منکر در چه شرایطی واجب می گردد؟

پاسخ:

اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدّس به آن اهمّیت زیاد می دهد مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریه، باید ملاحظه اهمّیت شود، و مجرد ضرر، موجب عدم وجوب آن نمی شود، پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروریه اسلام بر بذل جان و مال واجب است بذل آن. (توضیح المسائل دوازده مرجع، م 2792)

پرسش:

مراتب امر به معروف و نهی از منکر را بیان فرمائید؟

پاسخ:

مرتبه اول آنست که با شخص معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد برای ارتکاب او به معصیت این نحو عمل با او شده است، مثل اینکه از او رو برگرداند، یا با چهره عبوس با او ملاقات کند، یا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند به نحوی که معلوم شود این امور برای آن است که او ترک معصیت کند.
مرتبه دوم از امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی به زبان است، پس با احتمال تأثیر و حصول سایر شرایط واجب است اهل معصیت را نهی کنند و تارک واجب را امر کنند به آوردن واجب.
مرتبه سوم توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمی کند یا واجب را بجا نمی آورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است لکن باید تجاوز از قدر لازم نکند. (توضیح المسائل دوازده مرجع، م 2818- 2813- 2805)

پرسش:

در مسجد محلمان امام جماعتی نماز می خواند که یکی از آیات سوره حمد را خوب تلفظ نمی کند و یا اشتباه می خواند و بنده بخاطر این اشتباه در مسجد حضور پیدا نمی کنم حال چه باید کرد؟

پاسخ:

لازم است به ایشان تذکر داده شود شاید توجه ای به این مطلب نداشته باشد امّا نحوه تذکر می تواند به صورت نوشتن نامه ای محترمانه باشد که بدست خود ایشان داده شود و در آن به این نکته در قرائت اشاره شده باشد. امید است اقدام شما مورد توجه ایشان قرار گیرد و شما هم از فیض جماعت محروم نگردید. (ر.ک، استفتائات حضرت امام(ره)، ج2، ص621)

پرسش:

کسی که از ما بزرگتر است ولی وضو و یا نمازش را اشتباه انجام می دهد ما در مقابل او چه وظیفه ای داریم؟

پاسخ:

باید با کمال ادب و احترام به گونه ای که توهین تلقی نشود به ایشان تذکر بدهید همانگونه که حضرت امام حسین و امام حسن ـ علیه السّلام ـ نسبت به وضوی اشتباه آن فرد عمل فرمودند. (ر.ک، تحریر الوسیله، ج1، ص418 م14)

پرسش:

اگر سوار ماشین یا تاکسی فردی باشیم و در آن موسیقی مبتذلی روشن کند چه وظیفه ای در مقابل این فرد داریم؟

پاسخ:

در مورد سؤال چنانچه احتمال تأثیر می دهید نهی از منکر کنید و چنانچه احتمال تأثیر نمی دهید و یا نهی از منکر موجب ضرر برای شما باشد نهی لازم نیست خودتان گوش نکنید و در این صورت رسیدن صدا به گوش شما مانعی ندارد. (ر.ک، تحریرالوسیله امام(ره)، ج1، ص471)

پرسش:

چگونه و با چه طریقی بهتر است امر به معروف و نهی از منکر کرد در مورد اعمال قدرت و زور و اقدام فیزیکی، باید مستقیماً عمل کرد؟

پاسخ:

با مهربانی و زبان خوش و اخلاق اسلامی اقدام به امر به معروف نمائید تا مؤثر واقع شود مراحل بعدی آنکه اقدام فیزیکی است و برخورد با شخص است موکول به اجازه حاکم شرع جامع الشرایط است. ولی اگر در موردی بتوانید با قطع رابطه امر به معروف نمائید لازم است رابطه را قطع کنید. (ر.ک، تحریر الوسیله امام(ره)، ج1، ص481 م12)

 

 

جهاد و دفاع

پرسش:

آیا برای دفاع از دین خدا و جمهوری اسلامی اجازه امام یا مجتهد لازم است؟

پاسخ:

بر تمام مکلفین واجب است به هر نحو ممکن باشد از دین خدا و نظام جمهوری اسلامی دفاع نمایند و مشروط به اجازه نیست. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص42)

پرسش:

مس بدن شهید در معرکه غسل مس میت را بر ما واجب می کند؟

پاسخ:

مس بدن شهید در معرکه غسل مس میت ندارد. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص47)

پرسش:

در هنگام شدت درگیری جنگ مجاهد به چه شکل می تواند نماز بخواند؟

پاسخ:

باید به وظیفه مقرره برای نماز مضطر عمل کند (منظور«صلاه مطارده» است که مربوط به زمان شدت جنگ است و نماز گزار باید اگر می تواند تکبیره الاحرام را رو به قبله بگوید و در حال جنگ هر چه می تواند از اعمال و ارکان نماز را بجا آورد هر چند با ایماء و اشاره باشد و نتواند قبله را مراعات کند، و اگر همین اندازه هم فرصت ندارد بجای هر رکعت نماز یک بار بگوید «سبحان اله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» او اگر همین را نیز نمی تواند بگوید به هر اندازه که می تواند تکبیر و تهلیل و تسبیح کند.) و در هر صو رت نماز ساقط نمی شود. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص49)

پرسش:

آیا تصرف در اموال مسلمین هنگام ورود به خاک دشمن جائز است؟

پاسخ:

جائز نیست، مگر به مقداری که دفاع از اسلام و مسلمین و کوتاه کردن دست دشمن موقوف بر آن باشد. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص52)

پرسش:

آیا اهانت به اسرای جنگی مجاز است یا خیر؟

پاسخ:

اهانت جائز نیست، بلکه نسبت به آنان باید اخلاق اسلامی را مراعات نمود. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص54)

پرسش:

روابط تجاری و سیاسی با بعضی کشورهائی که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل چیست؟

پاسخ:

جایز نیست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند، و بازرگانانی که با اسرائیل و عمّال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند، و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت ها. (توضیح المسائل دوازده مرجع، م2834)

پرسش:

در چه صورت شرکت در جبهه اسلام بر همگان واجب است؟

پاسخ:

در موقعی که اسلام یا بلد اسلامی مورد هجوم واقع شود و به قدر کفایت نیروی مدافع در جبهه حاضر نشده باشد. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص43)

پرسش:

در چه صورتی برای شرکت در جبهه باید رضایت پدر و مادر را جلب کرد؟

پاسخ:

در مواقعی که شرکت در جبهه بر مکلف واجب نباشد و رفتن او موجب اذیت والدین گردد. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص43)

پرسش:

وظیفه زنان مسلمان در امر جهاد حق علیه باطل چیست؟

پاسخ:

جهاد بر زنها واجب نیست ولی دفاع بر هر شخصی در حدود توانائی و امکانات واجب است. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص43)

پرسش:

وظیفه کسانی که قدرت حضور در خط مقدم جبهه را ندارند چیست؟

پاسخ:

باید در پشت جبهه خدماتی را که توان آن را دارند عهده دار شوند. (استفتائات حضرت امام(ره)،ج3، ص44)

پرسش:

در چه صورتی شرکت در جهاد بر زیارت بیت الله مقدم است؟

پاسخ:

در مواقعی که اسلام یا بلاد مسلمین در معرض خطر هجوم دشمنان اسلام قرار گیرد و دفاع از آن متوقف بر تأخیر زیارت بیت الله الحرام باشد. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص44)

پرسش:

آیا در ماههای حرام که جنگ حرام است مسلمین می توانند در جنگ شرکت کنند آیا اشکال شرعی دارد؟

پاسخ:

خیر، در جنگ دفاعی هر موقع که دفاع واجب باشد باید بر آن اقدام شود اگر چه در ماه حرام باشد. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص45)

پرسش:

آیا نبرد با دشمن متجاوز بر مردم همان شهر یا کشور واجب است یا بر همه مسلمین؟

پاسخ:

دفع دشمن متجاوز بر تمام مسلمین واجب کفائی است. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص49)

پرسش:

در چه حالتی شهید را می توان با لباس خودش دفن کرد؟

پاسخ:

شهداء در معرکه غسل و کفن ندارند، و باید با همان لباس خودشان پس از نماز دفن شوند. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص46)

 

تحقیق و گزینش : غلام سخی علیزاده

منبع:

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

(نرم افزار پاسخ)

وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 

[ ] [ ] [ مدیر ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک های مفید
پيوندهای روزانه

موضوعات وب
 
صفحات اختصاصی
لینک های مفید
امکانات وب


ایران رمان