تبسم دانایی
قالب وبلاگ

پرسش:

نذر چیست لطفاً توضیح دهید؟

پاسخ:

نذر آن است که انسان ملتزم شود که کار خیری را برای خدا به جا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید. (ر.ک: توضیح المسائل امام (ره)، م 2640)

پرسش:

نذوراتی که در ایام محرم به صندوقهای حضرت ابوالفضل ـ علیه السّلام ـ واریز می‌شود در چه راهی باید مصرف شود آیا می‌توان صرف حسینیه‌ها و تکایا نمود یا خیر؟

پاسخ:

آنچه را به عنوان نذورات حضرت ابوالفضل ـ علیه السّلام ـ در صندوق می‌ریزد می‌توان در مجالس روضه خوانی آن حضرت و اطعام مؤمنین مصرف نمود و ثواب آنرا برای آن جناب هدیه نمود. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج 2، م 2662 و 2663)

پرسش:

وقتی انسان نذری می‌کند که در شرایط خاص، فلان کار را انجام دهد و آن شرایط انجام پذیرد و انسان بعد از مدتی به یاد نذرش بیفتد، تکلیف چیست؟ (مقلد آیت ا... فاضل لنکرانی)

پاسخ:

در مورد سؤال که در وقت اداء نذر فراموش کرده است و بعداً یادش آمد قضای آن کار را انجام دهد مثلاً اگر نذر روزه نیمه ماه را نموده و روز 17 ماه بیادش آمده است قضای آن را باید بگیرد و کفاره ندارد. البته اگر عمدا تأخیر بیاندازد کفاره دارد. (ر.ک: جامع المسائل آیه الله فاضل، ج 1، ص 372، س 1331)

پرسش:

اگر کسی نسیاناً روزه نذری خود را در ماه مبارک رمضان ادا کند آیا روزه وی از ماه مبارک رمضان محسوب می‌شود یا روزه نذر؟

پاسخ:

اگر می‌دانسته که ماه رمضان است و نیت روزه نذر یا قضا کرده است روزه او باطل است و در هیچ موردی محسوب نمی‌شود اما اگر نمی‌دانسته ماه رمضان است (مثلاً یوم الشک) و نیت قضا یا نذر کرده است روزه رمضان محسوب می‌گردد و برای قضا و نذر باید مجدداً روزه دیگری بگیرد. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج 2، م 1555 و 1556)

پرسش:

نذر در مال غیر چگونه است مثلاً مادر برای فرزندش نذر می‌کند که فرزند آن را ادا کند آیا چنین نذری صحیح است؟

پاسخ:

خیر نذر در مال دیگری صحیح نیست. (ر.ک: تحریر الوسیله امام (ره)، ج 2، ص103، م 2)

پرسش:

امسال در ماه رمضان با خداوند عهد کردم که «خدایا با تو عهد می‌بندم که نمازهایم را در اول وقت بخوانم و اگر نتوانستم به شرط آنکه اگر عذر شرعی نداشتم فردای آن روز را روزه بگیرم حال به سبب مشکلاتی من از انجام این عهد عاجز شده‌ام و قادر به انجام آن نیستم، آیا می‌شود عهدم را بشکنم و عمل ننمایم و اگر کفاره دارد آنرا بپردازم؟

پاسخ:

اگر قدرت بر وفاء به عهد ندارید تکلیف به «وفاء به عهد» ساقط است. (استفتائات امام (ره)، ج 2، ص 457)

پرسش:

در صیغه نذر اگر بگویند: «خدایا اگر حاجتم بر آورده شود فلان کار را می‌کنم» یا « نذر کردم که چنین کنم» آیا در انعقاد نذر کافی است یا اینکه حتماً باید «لله علی کذا» و الفاظ مرادف آن باشد؟

پاسخ:

کافی نیست و باید صیغه مخصوصه خوانده شود. (استفتائات امام (ره)، ج 2، ص 460)

پرسش:

نذر کردم که هر سال روز تاسوعا جلو دسته سینه زنان، یک گوسفند برای شادی روح حضرت ابوالفضل ـ علیه السّلام ـ قربانی نمایم، امسال بر اثر عدم بضاعت مادی نتوانستم نذر را ادا نمایم، تکلیف شرعی بنده چیست؟ و آیا می‌توانم نذر را به چیز دیگری تغییر دهم؟

پاسخ:

لازم نیست تغییر دهید و چنانچه نذر شما صیغه شرعیه نداشته وفاء واجب نیست. (استفتائات امام (ره)، ج 2، ص 462)

پرسش:

اگر کسی نذر کند در روز معینی غسل نماید و اتفاقاً در آن روز آب پیدا نکرد و یا مانعی پیش آمد که نتوانست غسل کند وظیفه‌اش چیست؟ و آیا می‌تواند بجای غسل تیمم نماید؟

پاسخ:

با فرض صحت نذر، اگر آب ندارد وفاء به نذر ساقط است و تیمم لازم نیست. (استفتائات امام (ره)، ج 2، ص 475)

پرسش:

گاوی است تماماً نذری حالا زادو ولد کرده و نگهداری آنها نیاز به خرجی دارد آیا می‌شود از نتایج آنها بفروشیم و صرف نگهداری و خرج آنها نمائیم؟

پاسخ:

در نتایج و نماء عین منذوره، باید بر طبق نذر عمل شود و چنانچه حفظ عین منذوره نیاز به مصرف داشته باشد می‌توان از نتایج و نماء به مقدار حاجت در حفظ عین منذوره مصرف نمود. (استفتائات امام (ره)، ج 2، ص 480)

پرسش:

اگر گوسفند نذری، قبل از تحقق نذر تلف شود آیا نذر از شخص ساقط است؟ و نیز اگر نذر محقق شود و قبل از اینکه گوسفند را سر ببرد تلف شود مثلاً گرگ آن را بخورد آیا نذر ادا شده یا خیر؟

پاسخ:

در مورد سؤال، نذر منحل شده و چیزی بر او نیست. (استفتائات حضرت امام (ره)، ج 2، ص 481)

پرسش:

آیا انسان می‌تواند کار حرام و مکروه یا مباحی را نذر کند؟

پاسخ:

اگر انسان نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد، یا کار واجب یا مستحبی را ترک کند، نذر او صحیح نیست و همچنین اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید چنانچه به جا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست. (ر.ک: توضیح المسائل حضرت امام (ره)، م 2648 ـ 2649)

پرسش:

قسم از نظر شرعی چگونه است و مخالفت با آن چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اینکه انسان قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند مثلاً قسم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند، باید کفاره بدهد، یعنی یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند، یا آنان را بپو شاند، و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص 2670)

پرسش:

قسم خوردن چند شرط دارد تا از نظر شرعی صحیح واقع گردد؟

پاسخ:

قسم چند شرط دارد:
1ـ کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و همچنین ممنوع از تصرف در مال خود نباشد و قسم را از روی قصد و اختیار بخورد.
2 ـ کاری را که قسم می‌خورد انجام دهد، باید حرام و مکروه نباشد و کاری را که قسم می‌خورد ترک کند، باید واجب و مستحب نباشد و اگر قسم بخورد که کار مباحی را بجا آورد باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد.
3 ـ به یکی از اسامی خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود مانند: خدا، الله و....
4 ـ قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست.
5 ـ عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص 2671)

پرسش:

اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری به قسم عمل نکند آیا کفاره بر ذمه او می‌آید؟

پاسخ:

خیر کفاره براو واجب نمی‌شود. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص 2674)

پرسش:

در فیلم‌های ایرانی بازیگران قسمهای زیادی می‌خورند این نوع قسمها چه حکمی دارد؟

پاسخ:

قسم بدون قصد جد، اثر شرعی ندارد. البته قسم خوردن بدون ضرورت شرعی مکروه است. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، م2671)

پرسش:

اگر پدر یا مادری نذر کند که دختر خود را به سیدی شوهر دهد آیا بعد از آنکه دختر به سن تکلیف رسید لازم است که پدر و مادر به نذر خود عمل کنند؟

پاسخ:

احتیاط آن است که اگر می توانند او را راضی نمایند که به سید شوهر کند. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، م2666)

پرسش:

اینجانب عهد و نذری کرده‌ام که روزهای دوشنبه و پنج شنبه را روزه بگیریم حال والدینم اجازه نمی‌دهند که روزه نذریم را ادا کنم تکلیف من در این ارتباط چیست؟ (مقام معظم رهبری)

پاسخ:

اگر صیغه عهد و نذر را به عربی و یا فارسی نخوانده باشید روزه گرفتن بر شما واجب نیست و هر وقت که بتوانید روزه بگیرید مانعی ندارد و اگر با خواندن صیغه نذر، نذر محقق شده باشد هرگاه پدر شما را از انجام مورد نذر هم نهی کند، تأثیری ندارد و باید آن عمل را انجام دهید. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج 2، م 2646)

پرسش:

اگر کسی چند روزی روزه نذری داشته باشد بعد از برآورده شدن حاجت روزه گرفتن او به تأخیر بیفتند می‌تواند هر وقت خواست آن روزه‌ها را ادا کند؟

پاسخ:

اگر صیغه شرعی نذر را خوانده باشد و در نذر گرفتن روزه را مقید کرده که بلافاصله بعد از رسیدن به حاجت و یا زمان مشخص انجام دهد باید در همان زمانی که قرار گذاشته است روزه‌ها را بگیرد والا کفاره نیز بر عهده او می‌آید ولی اگر صیغه شرعی نذر (لله علی.... برای خدا به عهده من باشد که...) را نخوانده باشد و یا اگر صیغه خوانده گرفتن روزه را مقید به زمان خاص نکرده روزه‌ها را با تأخیر هم بگیرد اشکال ندارد. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج 2، م 3-2652)

پرسش:

اگر کسی چیزی نذر کند ولی آن را ادا نکند چه حکمی پیش رو دارد؟

پاسخ:

اگر نذر شرعی کرده باشد و به آن عمل نکند گناه کرده و کفاره بر او واجب می‌شود و کفاره نذر 60 روز روزه گرفتن یا اطعام 60 فقیر می‌باشد. ولی طبق نظر برخی از مراجع، کفاره حث نذر، همان کفاره قسم می باشد. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج 2، م 2669 و ر.ک: تحریر الوسیله امام (ره)، ج 2، ص 124، م 28)

پرسش:

بنده نذری داشته‌ام که اگر حاجتم روا گردد چهل بار قرآن را ختم کنم حال نوبت به ادای نذر رسیده آیا می‌توانم عوض چهل ختم قرآن در ماه رمضان چهل آیه بخوانم تا برابر با چهل ختم قرآن شود؟

پاسخ:

اگر چه ثواب قرآئت در ماه مبارک رمضان به مراتب بیشتر از سایر ماهها است لکن اگر کسی نذر چند ختم قرآن کرده باشد باید همان طوری که نذر کرده، انجام دهد و نمی‌تواند یک ختم در رمضان کند و بگوید چون ثواب آن چند برابر است جبران می‌شود مثل اینکه اگر چند روز نماز قضا بگردن شخص باشد نمی‌تواند بگوید در جماعت شرکت می‌کنم تا ثواب آنکه هزاران برابر است جبران بقیه نمازها را بنماید. (ر.ک: مجمع المسائل آیه الله گلپایگانی، ج2، ص326)

پرسش:

آیا نذر فرزند باید با اجازه پدر باشد یا خیر؟

پاسخ:

نذر فرزند بدون اجازه پدر صحیح است اما اگر زن بخواهد نذر کند بنظر برخی از فقها باید به اجازه شوهر باشد. (ر.ک: توضیح المسائل 12 مرجع، ج 2، م 2646) و آیات عظام گلپایگانی و صافی می فرمایند که نذر فرزند بدون اذن پدر باطل است. (هدایة العباد، ج2، احکام نذر، مساله 3).

پرسش:

از رساله و منابع دینی استفاده می‌شود که نذر برای خداست پس نذر برای امام حسین ـ علیه السّلام ـ درست نیست؟ آیا این مطلب صحیح است؟

پاسخ:

بلی نذر صحیح فقط باید برای خدا باشد و صیغه نذر هم (لله علی...) می‌باشد. یعنی برای خدا بعهده من باشد... اما این گونه نذر منافات ندارد که متعلق آن امور خیر باشد از جمله برای خدا بعهده من باشد که... فلان مبلغ به فقیر بدهم، به ایتام کمک کنم، برای مجالس سوگواری حضرت ابا عبدا... الحسین ـ علیه السّلام ـ صرف کنم و چند رکعت نماز بخوانم، یک ختم قرآن نمایم و... پس نذوراتی که بین مردم معمول است نذر برای امام حسین ـ علیه السّلام ـ نیست بلکه نذر برای خداست که متعلق نذر حضرات ائمه ـ علیه السّلام ـ می‌باشد و نباید اینها با هم خلط شود. (ر.ک: مجمع المسائل آیه الله گلپایگانی، ج2، ص317).

 

تحقیق و گزینش : غلام سخی علیزاده

منبع:

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

(نرم افزار پاسخ)

وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه

[ ] [ ] [ مدیر ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک های مفید
پيوندهای روزانه

موضوعات وب
 
صفحات اختصاصی
لینک های مفید
امکانات وب


ایران رمان