تبسم دانایی
قالب وبلاگ

پرسش:

چند چیز نجاست را پاک می‌کند، آنها را نام ببرید؟

پاسخ:

ده چیز، نجاست را پاک می‌کند و آنها را مطهرات می‌گویند:
1. آب. 2. زمین. 3. آفتاب. 4. استحاله. 5. انتقال. 6. اسلام. 7. تبعیت 8. برطرف شدن عین نجاست 9. استبراء حیوان نجاست خوار 10. غائب شدن مسلمان (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م 148)

پرسش:

چه شرایطی باید باشد تا آب چیز نجس را پاک نماید؟

پاسخ:

1. آب باید مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و. ، چیز نجس را پاک نمی‌کند.
2. آب باید پاک باشد.
3. آنکه وقتی چیز نجس را می‌شویند آب مضاف نشود و بو یا رنگ یا مزه‌ی نجاست هم نگیرد.
4. آنکه بعد از آب کشیدن چیز نجس، عین نجاست در آن نباشد. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م149)

پرسش:

آیا با تری دست می‌شود چیز نجس را تطهیر کرد؟ مثلاً یک دست بکشد و نجاست را برطرف کند و یک دست دیگر بکشد و آن را پاک کند؟

پاسخ:

کافی در تطهیر نیست. (ر. ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، س319)

پرسش:

تطهیر متنجس به بول، به وسیله‌ی آب جاری یا آب لوله‌ی شهر یا آب کر،‌فشار یا تعدد می‌خواهد یا خیر؟

پاسخ:

در تطهیر چیزهایی که قابل فشار است، بنابر احتیاط فشار لازم است. (ر. ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، س321)

پرسش:

قسمتی از فرش به واسطه‌ی بول نجس شده و به پشت فرش هم رسیده و در نتیجه آن قسمت از کف اطاق هم نجس شده، آیا وقتی که از رو، فرش را با آب لوله کشی تطهیر کنیم، قسمت پشت فرش و آن قسمت از کف اطاق هم پاک می‌شود یا خیر؟

پاسخ:

برای آب کشیدن، زمین باید جداگانه تطهیر شود و برای پاک کردن فرش اگر با آب لوله رویش آب بریزند و از پشتش عبور کند و خارج شود، هر دو رو پاک می‌شود. (ر. ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، س322)

پرسش:

اگر رنگ و بو و طعم آب کری که نجس شده است، به واسطه‌ی افزودن یک ماده‌ی شیمیای به آب کر، از بین برود، آیا پاک می‌شود؟

پاسخ:

طاهر و پاک نمی‌شود. (ر. ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، س324)

پرسش:

آیا در ماشین‌های لباسشویی برقی که مقداری آب از شیر متصل به کر داخل مخزن جمع می‌شود و روی لباس‌ها می‌ریزد و بعد آب قطع می‌شود و آب موجود در مخزن در اثر نیروی گریز از مرکز از لباس‌ها جدا شده و بیرون می‌رود آیا از نظر شرعی لباس‌ها پاک است یا خیر؟

پاسخ:

بعد از زوال عین نجاست اگر دو مرتبه در آب قلیل و یا یک مرتبه با آب لوله شسته شود و غساله منفصل شود، پاک می‌شود. (ر. ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، س328)

پرسش:

در رابطه با لباس‌شویی‌های عمومی: با توجه به این که در هر منطقه و محله افرادی که طهارت اسلامی را رعایت نمی‌کنند، کم و بیش وجود دارند، آیا لباس‌هایی که در این لباسشویی‌ها شسته می‌شوند پاکند یا خیر؟

پاسخ:

اگر لباس را پاک تحویل داده‌اند و شک داشته باشند که نجس شده، پاک است و همچنین اگر لباس نجس بوده و کسی که متصدی شستن است بگوید تطهیر نموده، محکوم به طهارت است. (ر. ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، س329)

پرسش:

آیا خشک شویی‌ها که لباس مردم را با مواد شیمیایی می‌شویند در صورتی که لباس نجس باشد باعث پاک شدن لباس می‌شوند؟

پاسخ:

در فرض مرقوم طهارت حاصل نمی‌شود. (ر. ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، س330)

پرسش:

اگر لباس آلوده به خون یا منی را بشوئیم ولی پس از تطهیر، باز رنگ و اثر آن باقی بماند. آیا این مقدار شستن کفایت می‌کند؟

پاسخ:

اگر عین نجاست منی یا خون از بین برود و شسته شود، پاک می‌شود هر چند رنگ آن باقی باشد و از وسوسه اجتناب لازم است. (ر. ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، س334)

پرسش:

بعضی از مایعات مثل رنگ‌ها که بر درب‌ها می‌زنند اگر نجس شوند در صورت انجماد آیا با آب قابل تطهیر است یا خیر؟ و ظاهر آنها چطور؟

پاسخ:

ظاهر آن قابل تطهیر است. (ر. ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، س335)

پرسش:

آب بارانی که از ناودان خانه‌ها هنگام عبور از کوچه یا خیابان به سر ما می‌ریزد چه حکمی دارد؟

پاسخ:

یکی از مطهرات باران می‌باشد و آبی که از ناودان پایین می‌ریزد محکوم به طهارت می‌باشد. (ر. ک توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م39)

پرسش:

انواع آب‌های مطلق را نام ببرید؟

پاسخ:

1) آب کر، 2) آب قلیل، 3) آب جاری، 4) آب باران، 5) آب چاه. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م15)

پرسش:

در شهر ما تقریباً همه منازل از پمپ آب استفاده می‌کنند آیا آب جاری در لوله‌های منازل (با توجه به اینکه آب در مخزن می‌ماند و پمپاژ می‌شود) آب قلیل می‌باشد؟

پاسخ:

اگر آب در مخزن کمتر از کُر باشد و متصل به کر هم نباشد، حکم آب قلیل را دارد که در ابتدا باید رعایت احکام آب قلیل بنمایند. اما پس از روشن شدن پمپ و متصل شدن آب شهر یا منبع، حکم آب کر را دارد. (ر. ک مجمع المسائل آیه الله گلپایگانی، ج1، ص28، س5)

پرسش:

به چه آبی، آب کر و قلیل گفته می‌شود؟

پاسخ:

آب کر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن، هر یک سه وجب و نیم است بریزند، آن ظرف را پر کند. حال اگر آب از این میزان کمتر باشد و از زمین نجوشد، آب قلیل گفته می‌شود. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م16 و 25)

پرسش:

اگر آب کر را با تشت به جای نجس بپاشند آیا این آب، آب کر محسوب می‌شود؟

پاسخ:

خیر ـ آبی که با ظرف کوچک‌تر از کر منتقل شده است قلیل محسوب می‌شود. (ر. ک با صرف نظر از تغیر عبارت توضیح المسائل دوازده مرجع، م25)

پرسش:

اگر عین نجاست مثل خون به آبی بیشتر از کر برسد چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است برسد و بو یا رنگ یا مزه‌ی قسمتی از آن را تغیر دهد، چنانچه مقداری که تغیر نکرده کمتر از کر باشد تمام آب نجس می‌شود، و اگر به اندازه‌ی کر یا بیشتر باشد فقط مقداری که بو یا رنگ یا مزه‌ی آن تغییر کرده نجس می‌باشد. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م19)

پرسش:

اگر فردی با شلنگ منزل، آب را بر فرش متنجس، جاری نماید، آیا از طهارت کفایت می‌نماید یا خیر؟ و آیا غساله و آبی که جاری می‌شود و لو اندک باید رفع گردد؟

پاسخ:

به نظر برخی از مراجع با برطرف شدن عین نجاست و اتصال آب کر یا جاری به فرش متنجس و فرا گرفتن آن، محل متنجس پاک می‌شود و جدا شدن غساله آن لازم نیست. و به نظر بعضی دیگر از مراجع لازم است غساله نجس جدا گردد. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م159)

پرسش:

حکم آب جاری که با نجاست تماس پیدا کند چیست؟

پاسخ:

اگر رنگ و بو و مزه نجاست را نگیرد، پاک باقی می‌ماند مثلاً اگر گوسفندی را در کنار جوی آب سر ببرند مقدار آب جاری که رنگ خون گرفته نجس است و بقیه آن پاک می‌باشد. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م30)

پرسش:

اگر چیز نجس را که باید دوبار شسته شود، یک بار شسته شود ولی مقدار آبی که به یک بار شسته می‌شود، بیشتر از مقدار آبی است که به دوبار شسته می‌شود، آیا آن چیز پاک می‌شود؟

پاسخ:

زیادی آب میزان نیست و در موارد لزوم تعدد باید مراعات شود. (ر. ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، س315)

 

زمین

پرسش:

سنگ موزائیک و آسفالت غیر قیری، آیا از مطهرات هستند؟

پاسخ:

بلی ـ پاک کننده است. (ر. ک مجمع المسائل آیه الله گلپایگانی، ج1، ص45، س69)

پرسش:

شرایط مطهر بودن زمین چیست؟

پاسخ:

زمین با سه شرط کف پا و ته کفش نجس را پاک می‌کند:
1. آنکه پاک باشد.
2. خشک باشد.
3. عین نجاست مثل خون و بول یا گِل نجس با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین، از کف پا یا کفش برطرف شده باشد و نیز زمین باید خاک یا سنگ و مانند اینها باشد و بعضی از فقها می‌فرمایند، آجر فرش هم پاک کننده است. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م183)

پرسش:

چقدر راه رفتن روی زمین موجب پاک شدن می‌شود؟

پاسخ:

بهتر است پانزده قدم یا بیشتر راه برود. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م185)

پرسش:

زمین چه چیزهایی را پاک می‌کند؟

پاسخ:

زمین ته کفش و کف پا را پاک می‌کند و به نظر بعضی از فقهاء، کف پای مصنوعی و ته عصا و نعل چهار پایان و چرخ ماشین و گاری هم به وسیله راه رفتن روی زمین پاک می‌شود. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م183)

پرسش:

اگر پای انسان (مثلاً) به غیر از راه رفتن نجس شود آیا زمین آن را پاک می‌کند؟

پاسخ:

نجاستی که به غیر راه رفتن به پا رسیده است با راه رفتن پاک نمی‌شود و باید با آب تطهیر شود. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م183)

 

آفتاب

پرسش:

آیا شیشه‌های معمولی درب و پنجره، مانع مطهریت آفتاب هستند یا نه؟ و اگر پشت خود شیشه نجس باشد، با تابیدن آفتاب بر روی آن پاک می‌شود یا خیر؟ (مقلد امام)

پاسخ:

اگر مانع تابش آفتاب بر جای نجس نباشد، مانع مطهر بودن نیست. (ر. ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج1، س338)

پرسش:

آفتاب چه چیزهایی را پاک می‌کند؟ و چه شرایطی باید حاکم باشد تا آنها را پاک کند؟

پاسخ:

آفتاب، زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند درب و پنجره در ساختمان به کار برده شده، و همچنین میخی را که به دیوار کوبیده‌اند و جزء ساختمان حساب می‌شود با شش شرط پاک می‌کند:
1. آنکه چیز نجس به طوری تر باشد که اگر چیز دیگر به آن برسد تر شود، پس اگر خشک باشد باید به وسیله‌ای آن را تر کنند تا آفتاب خشک کند.
2. آنکه اگر عین نجاست در آن چیز باشد، پیش از تابیدن آفتاب آن را برطرف کنند.
3. آنکه چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشک کند، آن چیز پاک نمی‌شود، ولی اگر ابر به قدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند اشکال ندارد.
4. آنکه آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشک کند. پس اگر مثلاً چیز نجس به وسیله‌ی باد و آفتاب خشک شود، پاک نمی‌گردد، ولی اگر باد به قدری کم باشد که نگویند به خشک شدن آن چیز نجس کمک کرده، اشکال ندارد.
5. آنکه آفتاب مقداری از بناء و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته، یک مرتبه خشک کند، پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند، و دفعه‌ی دیگر زیر آن را خشک کند، فقط روی آن پاک می‌شود و زیر آن نجس می‌ماند.
6. آنکه ما بین روی زمین یا ساختمان که آفتاب به آن می‌تابد با داخل آن، هوا یا جسم پاک دیگری فاصله نباشد. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م191)

 

استحاله

پرسش:

استحاله از مطهرات است، لطفاً آن را توضیح دهید؟

پاسخ:

استحاله یعنی چیزی به چیز دیگری تبدیل شود که دیگر اسم سابق را نداشته باشد مانند اینکه سگ در نمکزار فرو رود و تبدیل به نمک شود یا کود تبدیل به خاک شود و یا چوب نجس پس از سوختن، خاکسترش پاک است. بنابراین استحاله موجب پاکی چیز نجس می‌شود. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م195)

پرسش:

برطرف شدن عین نجاست را توضیح دهید؟

پاسخ:

برطرف شدن عین نجاست این است که اگر بدن حیوان به عین نجاست، نجس شده باشد، مثل خون، وقتی خون آن برطرف شود پاک می‌شود و دیگر احتیاج به آب کشیدن ندارد. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م216)

پرسش:

اگر روغنی که جهت سوختن استفاده می‌شود (نفت، گازائیل، بنزین) نجس شود و بعد از سوختن به صورت دوده درآید آیا در این صورت استحاله شده و پاک است یا خیر؟

پاسخ:

دوده‌ی متنجس نجس نیست، مگر آنکه آلوده به ذرات متنجس باشد. (ر. ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج1، س339)

پرسش:

آب داغی که نجس می‌باشد آیا بخار آن هم نجس است؟ (مقلد حضرت امام)

پاسخ:

پاک است. (ر. ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج1، س340)

 

سایر مطهرات

 

پرسش:

انتقال از جمله‌ی مطهرات است لطفاً آن را توضیح دهید؟

پاسخ:

اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد، به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد، برود و خون آن حیوان حساب شود پاک می‌گردد، این عمل و فرایند را انتقال گویند. بنابراین خونی که زالو از انسان می‌مکد چون خون زالو به آن گفته نمی‌شود بلکه می‌گویند خون انسان است، نجس می‌باشد. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م205)

پرسش:

خون پشه‌ای که روی بدن انسان می‌نشیند و روی بدن انسان کشته می‌شود چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر کسی پشه‌ای را که به بدنش نشسته بکشد و نداند خونی که از پشه بیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه می‌باشد، پاک است. و همچنین است اگر بداند از او مکیده ولی جزو بدن پشه حساب شود. اما اگر فاصله بین مکیدن خون و کشتن پشه به قدری کم باشد که بگویند خون انسان است، یا معلوم نباشد که می‌گویند خون پشه است یا خون انسان، نجس می‌باشد. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م206)

پرسش:

اسلام که از مطهرات است چگونه شخص کافر را پاک می‌کند؟

پاسخ:

اگر کافر شهادتین را بگوید، یعنی بگوید: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله مسلمان می‌شود، و بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک است. ولی اگر موقع مسلمان شدن عین نجاست به بدن او بوده، باید برطرف کند و جای آن را آب بکشد،‌ولی اگر پیش از مسلمان شدن عین نجاست برطرف شده باشد لازم نیست جای آن را آب بکشد. و به نظر برخی از مراجع در فرض اخیر باید جای نجاست را آب کشید. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م207)

پرسش:

تبعیت چیست؟ و چگونه شیء نجس را پاک می‌کند؟

پاسخ:

تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه‌ی پاک شدن چیز نجس دیگر پاک شود. مثلاً کسی که با دست خود چیزی را آب می‌کشد، اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود بعد از پاک شدن آن چیز، دست او هم پاک می‌شود. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م210)

پرسش:

حیوان نجاستخوار را چگونه باید پاک کرد تا بتوان از آن بهره جست؟

پاسخ:

بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده، نجس است و اگر بخواهند پاک شود باید آن را استبراء کنند، یعنی تا مدتی که بعد از آن مدت دیگر نجاستخوار به آن نگویند، نگذارند نجاست بخورد و غذای پاک به آن بدهند. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م220)

پرسش:

اگر شئی در اختیار شخصی باشد و آن شیء نجس شده باشد، بعد از مراجعه به آن مکان از نجاست اثری نمی‌بینیم، حال آیا غائب شدن دلیل بر پاک شدن شیء نجس شده است؟

پاسخ:

غایب شدن مسلمان و چیزی که در اختیار اوست در صورتی محکوم به طهارت است که احتمال آب کشیدن توسط آن شخص داده شود و الا غایب شدن از محل نجس اثری در تطهیر ندارد. بلی اگر مکانی نجس شده بود و مسلمانی که رعایت مسائل طهارت و نجاست را می‌کند از آن مطلع گشته و بعد دیدیم با آن مکان معامله طهارت می‌کند و احتمال آب کشیدن دادیم، ‌محکوم به طهارت است. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م221)

کیفیت تطهیر

پرسش:

اگر جای نجس را فقط با چیزی پاک کنند (به طریقه‌ی غیر شرعی) ولی نجاستی دیگر دیده نشود، آن مکان چه حکمی دارد؟ آیا نجاست را همچنان انتقال می‌دهد؟

پاسخ:

در فرض سؤال، مکان مذکور نجس است و در صورت ملاقات با رطوبت موجب نجاست می‌گردد. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م170، ص118 و م125، ص96)

پرسش:

اگر جایی از دیوار یا درب نجس شود و قابل شستشو نباشد و ‌آفتاب هم به آن نتابد چگونه می‌شود آن را پاک کرد؟

پاسخ:

اگر نیاز به پاک کردن باشد بعد از برطرف کردن عین نجاست با ریختن آب قلیل یا با شلنگ آب متصل به کر پاک می‌شود. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م180، ص122)

پرسش:

اگر نجاستی داخل محفظه بینی یا گوش شود تطهیر آن چگونه است؟

پاسخ:

تطهیر داخل بینی یا گوش لازم نیست. اگر ظاهر آن نجس شده است، ظاهر را تطهیر نمائید کفایت می‌کند. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م216، ص138)

پرسش:

اگر از قسمتی از بدن خون بیاید و ما متوجه نباشیم و بدن ما که خون آلود است به بعضی جاها اصابت کند و ما هم دقیقاً ندانیم که به کجا برخورد کرده است به عنوان مثال که از قسمتی از پا خون آمد به اندازه محدود و ما هم در چند اتاق به روی فرش راه رویم بعد از چند دقیقه متوجه خون شویم چه حکمی دارد؟

پاسخ:

هر نقطه‌ای که یقین دارید خون به آن رسیده نجس است و باید تطهیر شود و جاهای مشکوک محکوم به طهارت است. (تحریر الوسیله، ج1، ص121، قول فی کیفیه المتجنس)

 

تخلی

پرسش:

طهارت صحیح از نظر اسلام برای زن و مرد هنگام تخلی چگونه است؟

پاسخ:

بعد از پاک شدن عین نجاست در مورد ادرار دوبار و در مورد مدفوع یک بار شستن با آب قلیل کفایت می‌کند و اگر شلنگ متصل به کر باشد یک بار آب ریختن پس از برطرف شدن عین نجاست کافی است. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م66 و 67)

پرسش:

آیا انسان هنگام تخلی لازم است عورت خود را از بچه‌ی ممیز بپوشاند؟

پاسخ:

واجب است انسان وقت تخلی و مواقع دیگر، ‌عورت خود را از کسانی که مکلفند (چه محرم و چه نامحرم) و همچنین دیوانه‌ی ممیز و بچه‌های ممیزی که خوب و بد را می‌فهمند، بپوشانند. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م57)

پرسش:

آیا انسان هنگام تخلی می‌تواند رو به قبله بنشیند؟ اگر جواب منفی است، در صورتی که انسان مجبور باشد، حکم شرعی را برایمان روشن فرمائید؟

پاسخ:

موقع تخلی باید طرف جلوی بدن، یعنی شکم و سینه رو به قبله و پشت به قبله نباشد. ولی اگر کسی مجبور باشد رو به قبله بنشیند مثلاً برای اینکه نامحرم او را نبیند، مجبور است رو به قبله بنشیند مانعی ندارد. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م59 و 62)

پرسش:

آیا می‌شود هنگام غائط کردن جهت تطهیر از دستمال کاغذی یا پارچه و یا سنگ و مانند اینها استفاده کرد؟ در چه جاهایی می‌توان فقط با آب مخرج غائط را طاهر ساخت؟

پاسخ:

در سه صورت، مخرج غائط فقط با آب پاک می‌شود:
1. آنکه با غائط، ‌نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد.
2. آنکه نجاستی از خارج به مخرج غائط رسیده باشد.
3. آنکه اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد. در غیر این سه صورت می‌شود مخرج را با آب شست و یا با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، اگرچه شستن با آب بهتر است. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م65)

پرسش:

آیا مخرج بول با غیر آب پاک می‌شود؟

پاسخ:

خیر ـ مخرج بول فقط با آب می‌تواند، پاک شود. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م66)

پرسش:

استبراء چیست؟ آیا این عمل بعد از ادرار واجب است؟ و آیا این عمل مختصّ مردان است یا زنها هم استبراء مختص به خودشان دارند؟

پاسخ:

استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‌دهند، و آن دارای اقسامی است، و بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شده، اول آن را تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه‌ی دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‌گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند. استبراء مختص مردها است و برای زنها استبراء از بول نیست و اگر رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، پاک می‌باشد. وضو و غسل را هم باطل نمی‌کند. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م72 و 77)

پرسش:

بنده جوانی 18 ساله هستم و در سن 15 سالگی مسأله‌ی استبراء و چگونگی آن را به دقت از رساله مطالعه کردم ولی خوب نفهمیدم و بالطبع به شکل نادرستی آن را انجام می‌دادم، حال در این چند سال که رطوبتی از من ممکن بود خارج شده باشد که طبق مسأله‌ی استبراء آن را پاک فرض کرده‌ام با توجه به این گفته‌ها آیا باید تمام نمازهایی را که با این حالت خوانده‌ام قضا کنم؟ (مقلد آیت الله بهجت)

پاسخ:

در فرض مسأله که در موقع خواندن نمازهای گذشته یقین به طهارت بدن و لباس داشته‌اید، نمازهای گذشته صحیح است و قضای آن لازم نیست. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م80)

متفرقات طهارت

پرسش:

می‌گویند در موقع شستن لباس‌هایی که نجس شده، نباید دعا یا صلوات ذکر کرد، نظر فقها در این ارتباط چیست؟ آیا فقط سه بار آب کشیدن و فشار دادن آن پس از رفع نجاست کافی است؟

پاسخ:

بلی ـ سه بار آب کشیدن و فشار دادن، کافی است و ذکر دعا و صلوات در هر حال مستحب است و در موقع شستن لباس نجس هم مانعی ندارد. (ر. ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م96، ص114)

پرسش:

اگر در حالی که از حمام خارج می‌شویم قطره‌هایی آب از سقف رویمان چکّه کند چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر یقین به نجاست سقف حمام نداشته باشید، محکوم به طهارت است. (ر. ک اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری، ج1، ص31، س90).

موارد نجاسات

پرسش:

به چه چیزهایی نجس گفته می‌شود؟

پاسخ:

نجاسات عبارتنداز: خون ـ مردار ـ منی ـ بول ـ مدفوع ـ سگ ـ خوک ـ کافر ـ شراب، و توضیح در مورد هر کدام را در رساله‌ی توضیح المسائل ملاحظه فرمائید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م83).

پرسش:

آیا ادکلن نجس است یا طاهر؟

پاسخ:

اگر یقین به نجاست آن نداشته باشید پاک است. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، ص100، س261 و 262).

پرسش:

آیا آب دهان نوزاد پاک است یا نجس؟

پاسخ:

پاک است. (ر.ک: ترجمه اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری، چاپ وزیری، س296).

 

بول وغایط

پرسش:

در دیگی بیش از صد کیلو گرم بادام ریخته و روی آن آب می‌ریزیم، بعد از خیس کردن بادام‌ها، در آبِ آن مقداری فضله‌ی گربه دیده می‌شود، آیا بادام و آب پاک است یا باید بادام و آب را تطهیر کرد؟

پاسخ:

اگر فضله در آب است و آب در بادام نفوذ کرده، نجس است. (ر.ک استفتائات امام(ره) ج1، ص105، س279).

پرسش:

اگر شک کنیم که نجاست به بدن و لباس ترشح کرده وظیفه چیست؟

پاسخ:

تا یقین به ترشح پیدا نکرده لباس و بدن او پاک است. (ر.ک استفتائات امام(ره) ج1، ص106، س282).

پرسش:

مگس‌هایی که روی غائط می‌باشند و یادر توالت زندگی می‌کنند، اگر بر بدن یا لباس‌مان بنشیند آیا موجب نجاست بدن یا لباس می‌گردند؟

پاسخ:

تا یقین به انتقال نجاست حاصل نشود، محکوم به طهارت است. (ر.ک استفتائات امام(ره) ج1، ص106، س281).

 

منی

پرسش:

اگر از فردی به دلایلی رطوبتی خارج شود چه حکمی دارد و تکلیفش چیست؟

پاسخ:

اگر علامت منی را داشته باشد نجس است و باید غسل جنابت به جا آورد. ولی تا یقین به جنابت و منی بودن آن رطوبت پیدا نشود غسل واجب نمی‌شود. (ر.ک استفتائات جدید امام(ره) ج1، ص53، س101).

پرسش:

در مورد رطوبتی که از بدن خارج می‌شود توضیح بیشتری بفرمائید؟

پاسخ:

رطوبتی که از انسان خارج می‌شود سه قسم است:
1. بول یا ادرار است که مشخص می‌باشد.
2. منی که با شهوت و جستن خارج می‌شود و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست می‌شود. که اگر این رطوبت از انسان خارج شود، نجس است، و واجب است غسل جنابت به جا آورد.
3. وذی ـ مذی ـ ودی، که این رطوبت‌ها پاک می‌باشند، برای توضیحات بیشتر به توضیح المسائل قسمت نجاسات مراجعه فرمائید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م73 و م346).

پرسش:

اگر از انسان آبی خارج شود و هیچ یک از علائم منی را نداشته باشد باید چه کار کرد؟

پاسخ:

ممکن است بعد از بول یا ملاعبه و یا دیدن مناظر شهوت انگیز، آبی از شخص خارج شود که اگر یقین ندارید منی و یا ادرار است و استبراء از بول هم کرده باشید، مایع مذکور پاک است و وضو را هم باطل نمی‌کند.
در توضیح المسائل مسأله‌ی 72 و 73 را ملاحظه فرمائید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م74).

پرسش:

اگر هنگام دفع ادرار مایعی شبیه منی از شخص خارج شود و بوی آن شبیه بوی منی باشد اما هیچ کدام از شرایط منی را نداشته باشد چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر یقین داشته باشید مایع خارج شده منی است هر چند با شدت خارج نشود، موجب جنابت است و غسل واجب می‌شود و در صورت شک غسل واجب نمی‌گردد. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، ص52، س98).

مردار

پرسش:

آیا چرم‌ها یا پوستهایی که از خارج وارد می‌شود و در ساختن کفش و امثال آن به کار می‌رود پاک است یا نجس؟ (لطفاً نظر حضرت امام ـ ره ـ و آیت الله خامنه‌ای را مرقوم فرمائید)

پاسخ:

پوستی که از بلاد اسلامی وارد می‌شود محکوم به طهارت است مگر آنکه ثابت شود که ذبح به طریق غیر شرعی بوده و پوستی که از بلاد غیر اسلامی وارد می‌شود، محکوم به نجاست است، مگر احراز شود که ذبح به طریق شرعی بوده، یا احتمال داده شود که وارد کننده‌ی مسلمان، احراز تذکیه‌ی حیوان را نموده است، ‌و پوست را در دسترس مسلمین قرار داده است. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، ص98، س253).
نظر مقام معظم رهبری: پوستی که از بلاد غیر اسلامی وارد می‌شود محکوم به طهارت است اما نماز خواندن با آن صحیح نیست. اگر احتمال دهید که حیوان ذبح اسلامی شده پوست و چرم آن پاک است و اگر یقین دارید که ذبح اسلامی نشده محکوم به نجاست است (ترجمه اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری، چاپ وزیری، س275).

پرسش:

آیا پوست مار و اشیائی که از پوست مار درست شده، نجس است؟

پاسخ:

پوست مار نجس نیست. (ر.ک استفتائات امام(ره) ج1، ص98، س254).

خون

پرسش:

وسائل آرایشگاه که به خون آلوده می‌شوند و ما نمی‌دانیم که آیا آنها را بعداً به طریقه شرعی شستشو می‌دهند یا نه؟ حکم آنها چیست؟

پاسخ:

پس از نجاست تا یقین به پاک شدن به طریق شرعی نداشته باشید، محکوم به نجاست است، بلی اگر مسلمان بعد ادعا کند که این چیز را آب کشیده‌ام، حرف او قبول می‌شود.

پرسش:

اگر خون بدن انسان مبدل به بعضی از ترکیبات شیمیایی دیگر شود و انقلاب شیمیایی در ماهیت وی رخ دهد، ‌آیا از حالت متنجس بودن خارج می‌شود یا خیر؟

پاسخ:

چنانچه تغییر به نوعی باشد که دیگر به آن خون گفته نشود و تبدیل به شیء پاک گردد، پاک می‌شود. مثل تبدیل شدن شراب به سرکه. (توضیح المسائل مراجع، مساله 101 و مساله 195).

پرسش:

خون داخل تخم مرغ پاک است یا نجس؟

پاسخ:

برخی از فقهاء آن را پاک می‌دانند و می‌فرمایند، ‌اگر خون را خارج کنید، مصرف بقیه تخم مرغ اشکال ندارد. و برخی دیگر از فقهاء می‌فرمایند، ‌بنابر احتیاط اجتناب شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م98).

پرسش:

وقتی در هنگام نماز لب انسان یا قسمتی از بدن به علت خشکیدگی خون بیاید تکلیف چیست؟

پاسخ:

اگر خون کمتر از درهم (به اندازه سطح دو ریالی) باشد اشکالی ندارد ـ و می‌توانید با دستمال آن را پاک کنید، ولی باید توجه داشته باشید که سایر نقاط را آلوده ننماید. (ر.ک: عروه الوثقی، ج1، ص73).

پرسش:

اگر شخصی در حالی که صورتش به واسطه‌ی خون نجس شده باشد و با آب قلیل یک بار آن را بشوید، تکلیفش نسبت به وسایلی که با دست خیس لمس کرده چیست؟ و اگر قطراتی از آب وضو که اگر محکوم به نجاست باشد و روی زمین ریخته شود و زیر کفش افرادی که از آن مکان تردد می‌کنند چه حکمی دارد؟ آیا کف کفش‌های آنها پاک است یا خیر؟

پاسخ:

هر جایی که با این آب متنجس ملاقات کند، نجس است و باید جاهایی را که یقین به ملاقات دارید، تطهیر نمائید. ولی اگر پس از برطرف شدن خون صورت و یا عضو نجس یک بار شسته شود آن عضو یا صورت پاک است. (تحریر الوسیله، ج1، ص123، م9).

پرسش:

اگر دهان خونی شود، و در دهان، دندان مصنوعی طوری باشد که به دندان طبیعی چسبیده باشد و نشود آن را برای آب کشیدن بیرون از دهان آورد، آیا نحوه‌ی تطهیرش مانند دندان طبیعی است؟

پاسخ:

بنابر احتیاط واجب حکم دندان طبیعی را ندارد و باید تطهیر شود. (ر.ک استفتائات امام(ره) ج1، ص99، س258).

پرسش:

اگر ظرفی که محتوی آب کمتر از کر باشد و با خون یا فرآورده‌های خونی نجس شود، به جوش بیاید، ایا بخار آن پاک است؟ و آیا فرآورده‌های خونی مثل پلاسما و سرم نجس است؟

پاسخ:

بخار پاک است، ولی سرم که از فرآورده‌های خون است، نجس است. (ر.ک استفتائات امام(ره) ج1، ص99، س257).

کافر

پرسش:

با توجه به مسأله‌ی 2447 رساله‌ی حضرت امام ـ ره ـ اگر کسی احکام دینی را انجام ندهد و مانع انجام از طرف دیگران بشود آیا مرتّد است؟

پاسخ:

اگر کسی منکر احکام ضروری شود، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن به انکار خدا، توحید یا نبوت برگردد. مرتّد می‌گردد، ولی اگر کسی خدا را قبول دارد و می‌داند نماز مثلاً واجب است اما تنبلی می‌:ند و نماز نمی‌خواند،‌گناه بزرگی مرتکب شده اما مرتد محسوب نمی‌شود. (ر.ک استفتائات امام(ره) م106).

پرسش:

شخصی یخچالی را برای تعمیر نزد یک شخص بهایی برده است، آیا تماس بدن او با وسایل یخچال باعث، نجس شدن آن می‌شود؟

پاسخ:

بهایی نجس است و اشیایی که با دست مرطوب او برخورد کرده نجس می‌شود و همچنین وسایل مربوطه‌ای که با ملاقات با او نجس شده، موجب نجاست چیزهای دیگر می‌گردد. (ترجمه اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری، چاپ وزیری، س 328).

پرسش:

با اهل کتاب، از نظر طهارت چگونه باید برخورد کرد؟

پاسخ:

(به نظر بسیاری از فقهاء)، غیر مسلمان از هر دین و مذهبی که باشد، محکوم به نجاست است. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، ص102، س267).

پرسش:

قسمت روغن پُرکنی شرکتی، سرپرست آن مسیحی است و در بعضی مواقع جهت سنجیدن روغن، به روغن مایع دست می‌زند که لازمه‌ی کار ایشان است، از آنجا که نامبرده غیر مسلمان است، تماس دست او با روغن از لحاظ شرعی چه صورتی دارد؟

پاسخ:

نجس می‌شود ولی بر کسی که شک دارد محکوم به طهارت است و اعلام لازم نیست. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، ص103، س271).

پرسش:

دست دادن با غیر مسلمان چگونه است؟

پاسخ:

مانع ندارد ولی در صورتی که با رطوبتی ملاقات شود نجس می‌شود. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، 104، س273).

شراب و فقاع

پرسش:

آیا نوشیدن ماء الشعیر حرام است یا خیر؟

پاسخ:

اگر آب جو است، حرام است. (ر.ک استفتائات امام(ره) ج1، ص101، س266).

پرسش:

اگر مقداری انگور را جهت سرکه شدن در کوزه‌ای بریزیم و هر بار مقداری انگور به آن اضافه کنیم در صورتی که انگورهای قبلی به اصطلاح جوش آمده باشد، ‌آیا آن سرکه پاک است یا نه حرام است؟ پختن کشمش به همراه غذا حکمش چیست؟

پاسخ:

بعد از سرکه شدن حلال است و باد کردن کشمش و جوش آمدن آن در غذا موجب حرمت آن نیست. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی (ره) ج1، ص101، س265).

سایرنجاسات

پرسش:

آیا استفراغ نجس است؟

پاسخ:

اگر همراه آن خون نباشد، نجس نیست ولی اگر با خون همراه باشد، نجس می‌باشد. (ر.ک: استفتائات مقام معظم رهبری، چاپ وزیری، س297).

پرسش:

الکل طبی و صنعتی آیا نجس می‌باشند؟

پاسخ:

اگر ندانید از چیزی که به تنهایی مست کننده و روان است، درست شده باشد، پاک است. (ر.ک استفتائات امام(ره) ج1، ص100، س260).

پرسش:

هنگامی که باران یا برف می‌بارد، زمین تا مدتی خیس است و این رطوبت و خیسی سبب می‌شود که نجاست چیزهای نجس، از جمله سگ، به همه جا انتقال پیدا کند و چون اجتناب از این رطوبت‌ها و ترشحاتی که در مسیر عبور این حیوان است، ممکن نیست، انسان احساس می‌کند که همه چیز نجس شده است، ‌لطفاً بفرمائید چگونه می‌شود از این نجاسات اجتناب نمود؟

پاسخ:

تا یقین به نجاست رطوبتی که به داخل منزل یا به لباس رسیده نداشته باشید، حکم به طهارت می‌شود و از وسوسه باید اجتناب نمائید و تحقیق لازم نیست. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی (ره) ج1، ص106، س283).

پرسش:

آیا آبهایی که در نهرهای شهرها روان است حکم نجاست را دارند و یا پاکند؟

پاسخ:

اگر یقین به نجاست آنها نباشد، پاک است. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی (ره) ج1، ص107، س285).

اثبات نجاسات

پرسش:

حکم نشستن بخار مدفوع و یا ادرار در هنگام تخلی روی لباس یا بدن انسان چیست؟

پاسخ:

اگر حامل ذرات نجاست نباشد اشکالی ندارد. بخار پاک است. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی (ره) ج1، ص99، س257).

پرسش:

شخصی که بعد از ادرار و مدفوع طهارت می‌گیرد به اندازه‌ی کمی از آن آب تطهیر به بدن او اصابت می‌کند آیا شستن آن لازم است؟ در صورت لزوم شستن می‌تواند اول مسح پا را بکشد و بعد بشوید؟

پاسخ:

ترشحات مذکور، اگر با شلنگ متصل به آب کرّ، طهارت می‌گیرد، پاک است. در صورتی که عضوی از بدن نجس باشد، وضو گرفتن مانعی ندارد ولی برای نماز باید آب کشید ـ بلی اگر نجاست در محل وضو باشد، اول باید آن عضو را تطهیر کرد و بعد وضو گرفت. (ر.ک تحریر الوسیله، ج1، ص121، م1).

پرسش:

آیا متنجس، منجّس است یا خیر؟ و آیا فرقی بین جامد و مایع نیست؟

پاسخ:

متنجس اگر با رطوبت مسریه با چیز دیگر ملاقات کند، منجس است، مگر آنکه واسطه زیاد باشد. و به نظر برخی از فقها متنجس و لو با واسطه منجس است. (ر.ک استفتائات امام(ره) ج1، ص112، س301).

پرسش:

واسطه‌ی چندم از متنجس، ‌نجس می‌شود؟

پاسخ:

واسطه‌ی چهارم، نجس نمی‌کند. (ر.ک استفتائات امام(ره) ج1، ص112، س302).

 

کیفیت تنجس

پرسش:

اگر دیواری نجس باشد و شستن آن به علت نم دادن آن مقدور نباشد، آیا با رنگ زدن کل دیوار پاک می‌شود؟ آیا این نجاست به جای دیگر دیوار که پاک هست سرایت نمی‌کند؟

پاسخ:

اگر دیوار نجس باشد با رنگ کردن پاک نمی‌شود. و اگر قلم مو با برخورد با نجاست، نجس شود و رنگ را نجس کند، نقاط دیگر دیوار را هم نجس می‌کند. (ر.ک توضیح المسائل مراجع، ج1، ص96، م125).

پرسش:

اگر کف زمینی نجس باشد و روی آن فرش انداخته باشند، آیا با ریختن آب روی فرش و رسیدن آب به کف زمینِ نجس، فرش نجس می‌شود یا خیر؟

پاسخ:

در صورت سرایت آب به قسمتِ نجسِ کفِ اطاق، پشت فرش نجس می‌شود. (ر.ک عروه الوثقی، ج1، ص55).

پرسش:

کسی که در خواب محتلم شد، و منی به لباس‌های تمیز او مثل پیراهن، نرسد، آیا پیراهن او به واسطه جنابت نجس می‌شود.

پاسخ:

بدون رسیدن منی به پیراهن، پیراهن نجس نمی‌شود. (ر.ک تحریر الوسیله، ج1، ص122، م2).

پرسش:

آیا درست است که دریای از آب مضاف به وسیله‌ی یک ذره‌ی نجاست متنجس می‌گردد؟ این گفته اگر درست باشد، از جانب عقل محال به نظر می‌رسد، لطفاً در این مسأله مقداری توضیح دهید؟

پاسخ:

به نظر برخی از فقهاء با رسیدن نجاست به آب مضاف، آبِ مضاف، نجس می‌شود هر چند بیش از کُر باشد. و برخی از فقهاء می‌فرمایند اگر آب مضاف به قدری زیاد باشد که بگویند نجاست به آن سرایت نکرده مثل اینکه استخر بزرگی از آب مضاف باشد و نجاست در گوشه‌ای از آن بیفتد، بقیه‌ی آن آبِ مضاف متنجس نمی‌شود. هر دو صورت فوق حکم شرعی است و برای مقلد قابل اتباع است، و محال عقلی نیز پیش نمی‌آید زیرا محال عقلی در تکوینیات است نه در احکام تشریعی و اعتباری. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م48).

پرسش:

شخصی با کفش نجس وارد راهروی یک ساختمان سه طبقه می‌شود، بعد از مدتی نیز از آنجا می‌رود و سرایدار شروع به تمیز کردن و تی کشیدن می‌کند، حال آیا این نجاست به طبقات دیگر منتقل می‌شود؟ در صورتی که کفش عین نجاست را دارا باشد یا فقط متنجس باشد در حکم آن فرقی وجود دارد یا خیر؟ لطفاً بر اساس فتاوی حضرت امام، مکارم، ‌تبریزی پاسخ فرمائید؟

پاسخ:

اگر عین نجاست در کفش نباشد به واسطه‌ی راه رفتن پاک می‌شود و دیگر نجس نمی‌باشد تا اینکه به جای دیگر سرایت کند. بلی اگر عین نجاست در کف کفش باقی باشد و وارد ساختمان شود و زمین را نجس کرده باشد، با کشیدن تی خیس بر آن، نجاست به نقاط دیگر سرایت می‌کند. (ر.ک تحریر الوسیله، ج1، ص121، م1).

 

[ ] [ ] [ مدیر ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک های مفید
پيوندهای روزانه

موضوعات وب
 
صفحات اختصاصی
لینک های مفید
امکانات وب


ایران رمان