تبسم دانایی
قالب وبلاگ

کیفیت وضو

پرسش:

کیفیت وضو گرفتن به شیوه‌ی ترتیبی و ارتماسی را اگر می‌شود توضیح بفرمائید؟

پاسخ:

در وضوی ترتیبی واجب است اول صورت را، سپس دست راست را از آرنج به طرف نوک انگشتان و سپس دست چپ را به شیوه‌ی دست راست، بشوئید و بعد سر را سپس پای راست، بعد از آن هم پای چپ را مسح کنید. اما در وضوی ارتماسی باید صورت و دستها را به قصد وضو، با مراعات شستن از بالا به پایین در آب فرو برید، لیکن برای اینکه مسح سر و پاها با آب وضو باشد، بایستی در شستن ارتماسی دست‌ها، قصد شستن وضویی، هنگام بیرون آوردن دستها از آب باشد و یا اینکه مقداری از دست چپ را، باقی گذارد، تا آن را با دست راست، ترتیبی بشوید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م236، 237، 245، 261)

پرسش:

آیا کسی که دست چپ را برای وضو می‌شوید و بعد یک مشت آب بر روی انگشتان می‌ریزد و دست می‌کشد و آن را از بالای آرنج نمی‌ریزد آیا باعث بطلان وضو می‌شود؟ در صورت و دست راست چگونه است؟

پاسخ:

اگر یک مشت آب را هم به قصد وضو و برای شستن بریزد اشکالی ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، س34، س33)

پرسش:

اینجانب جوانی 21 ساله هستم که بر اثر تصادف دست چپم از ناحیه‌ی میانی بازو قطع شده. لطفاً نحوه‌ی وضو گرفتن و نماز خواندن را برای این جانب بیان فرمائید؟ (مقلد مقام معظم رهبری)

پاسخ:

برای وضو ساختن با دست راست صورت را بشوئید و دست راست خود را از آرنج، تا نوک انگشتان به قصد وضو زیر شیر بگیرید تا آب به همه‌ی جای آن برسد و سپس با همین دست مسح سر و هر دو پا را بکشید و شستن دست چپ لازم نیست. در سجده نیز کف دست راست روی زمین باشد کافی است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، س28 و49)

پرسش:

آیا در سجده فقط باید نوک انگشت شصت به زمین برسد و بقیه نرسد و آیا در مسح پا اگر انگشتان پا به غیر از انگشت کوچک را لاک بزنیم مسح قبول است؟ و آیا سرمه چشم را برای وضو باید کاملاً پاک کرد؟

پاسخ:

1. نوک شصت پا باید به زمین گذاشته شود و اما رسیدن نوک سایر انگشتان به زمین مانعی ندارد اگرچه واجب نیست.
2. بلی از سر هر یک از انگشتان که مانع نداشته باشد می‌توان تا مفصل پا مسح نمود.
3. بلی آنچه از سرمه که در قسمت خارجی چشم قرار گرفته و مانع رسیدن آب به پوست می‌شود باید برطرف گردد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م 1062 و252 و239)

پرسش:

آیا می‌توان در مسح سر، رو به بالا مسح کرد؟ (مقلد آیت الله خامنه‌ای)

پاسخ:

بلی ـ به نظر ایشان مسح سر رو به بالا مانعی ندارد. (ر.ک استفتائات مقام معظم رهبری و توضیح المسائل دوازده مرجع، ص215، س130)

پرسش:

اگر انسان در هنگام وضو شک کند که مسح را صحیح انجام داده یا نه، دوباره مسح کند وضوی او چه حکمی دارد؟

پاسخ:

جای مسحی که کشیده خشک کند و مجدداً مسح بکشد اشکالی ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، س39، س52)

پرسش:

در رساله آمده که شستن یک بار دست‌ها و صورت در وضو واجب است، بار دوم مستحب و بار سوم حرام است، منظور از این شستن‌ها چیست؟

پاسخ:

یعنی به قصد وضو یک بار کامل صورت یا دست‌ها را وضو بدهد نه اینکه آب تنها بریزد و یا اینکه بدون قصد وضو دست به صورت و دست‌ها بکشد. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س330)

پرسش:

در وضو چه قسمت‌هایی از محل وضو باید خشک باشد و تری آن موجب اشکال وضو می‌گردد؟

پاسخ:

جای مسح سر و پاها باید خشک باشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م256)

پرسش:

آیا نیت برای وضو واجب است و اگر نماز با وضوی بدون نیت خوانده شود آیا اشکال دارد؟

پاسخ:

بلی ـ نیت برای وضو لازم و واجب است، ولی مگر می‌توان عملی را بدون نیت انجام داد. همین مقدار که شما تصمیم می‌گیرید که وضو بگیرید که با طهارت باشید، نیت است و ذکر نیت به زبان لازم نیست. (ر.ک تحریر الوسیله امام خمینی(ره)، ج 1، ص28 و29، م180)

پرسش:

اگر جوهر خودکار بر روی دست کشیده شود به وضو اشکال وارد می‌شود؟ و اگر قیر و مثل آن باشد که به راحتی پاک نشود، چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر جوهر خودکار جرم داشته باشد که مانع رسیدن آب وضو به پوست شود، برای وضو اشکال ایجاد می‌کند و نیز قیر و امثال آن برای وضو باید برطرف شود ـ بلی، اگر در آخر وقت باشد که فرصت برای پاک کرن ندارد به همان حال وضو بگیرد و احتیاطاً تیمم هم بنماید. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س41).

پرسش:

چه مواردی را باید رعایت نمائیم تا وضوی ما صحیح باشد؟ به عبارتی شرایط صحت وضو را لطفاً بیان فرمائید؟

پاسخ:

شرایط صحیح بودن وضو سیزده چیز است:
1. آنکه آب وضو پاک باشد.
2. آنکه آب وضو مطلق باشد.
3. آنکه آب وضو مباح باشد.
4. آنکه ظرف آب وضو مباح باشد.
5. آنکه ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.
6. آنکه اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن، پاک باشد.
7. آنکه وقت برای وضو و نماز کافی باشد.
8. آنکه وضو به قصد قربت باشد.
9. آنکه وضو را به ترتیبی که گفته شد به جا آورد.
10. آنکه کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد یعنی موالات را رعایت کند.
11. آنکه اعمال وضو را خود شخص انجام دهد.
12. آنکه استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.
13.آنکه در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.
(ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ص59 الی 64 )

پرسش:

اگر کسی به هنگام وضو روی جوراب نازکی که به پا دارد مسح بکشد به طوری که رطوبت آن به پای انسان برسد وضویش صحیح است؟

پاسخ:

مسح باید روی پوست پا باشد و مسح از روی جوراب نازک اشکال داد، هر چند رطوبت هم به پوست برسد. (ر.ک استفتائات مقام معظم رهبری - توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، ص214، س117)

پرسش:

آیا چرب بودن سر و صورت برای وضو گرفتن اشکال ایجاد می‌کند؟ و اگر این چربی از خود پوست باشد و پوست چربی زیاد ترشح کند چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر چربی مانع رسیدن آب به پوست بشود اشکال دارد و باید آن را برطرف کرد. اما چربی معمولی صورت و سر اشکالی ندارد. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س40)

پرسش:

هنگام وضو گرفتن که باید صورت و دست‌ها را از بالا به پایین شست، اگر کسی سهواً دستش از پایین به بالا رفت و یا افقی شست آیا وضویش اشکال پیدا می‌کند یا نه؟

پاسخ:

اگر صدق شستن از بالا به پایین محفوظ باشد وضو صحیح است. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س16)

پرسش:

هنگام وضو گرفتن، اگر احیاناً دست طوری قرار گرفت که آب وضو به طرف آرنج سرازیر شود، اشکالی در وضو ایجاد می‌شود یا خیر؟

پاسخ:

اشکالی ندارد. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س18)

پرسش:

رزمنده‌ای دو دست خود را تا آرنج از دست داده است، تکلیف او از نظر وضو و تیمم چیست؟

پاسخ:

اگر هیچ از مرفق باقی نمانده، شستن دست‌ها در وضو و مسح آنها در تیمم ساقط است و بقیه‌ی اعمال وضو و یا تیمم را باید به جا آورد ولو به وسیله‌ی نائب گرفتن (یعنی شخصی به نیابت از او، او را وضو دهد). (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س20)

پرسش:

دست راست اینجانب سست است به طوری که نمی‌توانم هنگام وضو گرفتن برای ریختن آب به صورت، انگشتانم را جمع کنم، در این مواقع دستم را جلو شیر آب می‌گیرم یا در آب فرو می‌برم، آیا اینگونه وضو گرفتن صحیح است؟

پاسخ:

لازم نیست با دست آب بریزید، به هر نحو آب را به جاهایی که باید شسته شود برسانید ولو زیر شیر یا زیر آب کردن، کافی است. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س24)

پرسش:

برای چه اعمالی باید وضو بگیریم؟

پاسخ:

برای شش چیز وضو گرفتن واجب است:
1. برای نمازهای واجب غیر از نماز میت.
2. برای سجده و تشهد فراموش شده.
3. برای طواف واجب خانه‌ی کعبه.
4. اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد.
5. اگر نذر کرده باشد که جائی از بدن را به خط قرآن برساند.
6. برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده و... (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م316)

پرسش:

چه چیزهایی وضو را باطل می‌کند؟

پاسخ:

هفت چیز است که وضو را باطل می‌کند:
1. بول
2. غائط
3. باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود.
4. خوابی که به واسطه‌ی آن چشم نبیند و گوش نشنود.
5. چیزهایی که عقل را از بین می‌برد مثل دیوانگی و مستی و بیهوشی.
6. استحاضه زنان
7. کاری که برای آن باید غسل کرد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، م323)

پرسش:

در مسح پا تر شدن ناخن باید به چه شکلی باشد؟ آیا باید ناخن همه‌ی انگشتان پا مسح شود؟ دست را در مسح پا تا کجا باید بکشیم؟ لطفاً توضیح دهید؟

پاسخ:

مسح پا را می‌توانید از نوک یکی از انگشتان تا مفصل ساق بکشید و لازم است محلی که مسح کشیده می‌شود خشک باشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م252)
مکارم: احتیاط واجب از انگشت کوچک کشیده نشود.

پرسش:

محدودیت ما در مصرف آب برای وضو و غسل چگونه است؟

پاسخ:

محدودیت واجبی ذکر نشده است لیکن مستحب است مقدار مصرف آب برای وضو یک مد (تقریباً 750 گرم) و برای غسل یک صاع (3 کیلو) باشد. البته باید از اسراف در مصرف آب خودداری نمود. (ر.ک عروه الوثقی، ج1)

پرسش:

آیا در مسح کشیدن سر هنگام وضو برای خانم‌ها حتماً باید فرق سر قسمت روی بینی باز شود؟

پاسخ:

در قسمت جلو سر (فرق باز شود) مسح باید انجام شود و لازم نیست حتماً مقابل بینی باشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م251)

پرسش:

در هنگام وضو گرفتن اگر خود فرد در کمال سلامت باشد ولی آب را کسی دیگر بریزد و وی وضو بگیرد، آیا وضوی وی باطل است؟

پاسخ:

اگر دیگری دست و صورت او را شتسشو دهد وضو باطل است. اما اگر دیگری آب می‌ریزد و خود شخص شستشو می‌دهد اشکال ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، ص185، شرط یازدهم)

پرسش:

آیا خشک بودن صورت و دست‌ها قبل از وضو لازم است؟

پاسخ:

خشک کردن دست‌ها و صورت لازم نیست و چنانچه آب وضو بر رطوبت صورت و دست غلبه کند کفایت می‌کند. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج1، س37 و38)

 

مبطلات وضو

پرسش:

بنده برخی مواقع پس از وضو احساس می‌کنم که باد معده وضویم را باطل کرده البته چون این موارد زیاد برایم پیش می‌آید، در شک به بقاء وضو خیلی اعتنا نمی‌کنم، لطفاً حکم این مسأله را برایم توضیح دهید؟

پاسخ:

در صورتی که یقین به خروج باد معده نداشته باشید، می‌توانید با همان وضو نماز بخوانید. و از وسواس جداً پرهیز نمائید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م299 و300)

پرسش:

آیا در هنگام وضو باید ساکن باشیم یعنی قدم نزنیم؟ آیا قدم زدن در وضو، وضو را باطل می‌کند؟

پاسخ:

خیر ـ ساکن بودن لزومی ندارد و برای وضو قدم زدن اشکالی ایجاد نمی‌کند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م285)

پرسش:

کسی که مرتباً باد معده از او خارج می‌شود و حتی بین وضو گرفتن و نماز خواندن هم دچار مشکل می‌گردد آیا فقط وضو گرفتن برای هر نماز به طور جداگانه برای او کافی است یا خیر؟ توضیح دهید که آیا این شخص می‌تواند در نماز جماعت شرکت کند؟

پاسخ:

ظاهر عبارت توضیح المسائل آن است که برای مثل مورد سؤال که چندین مرتبه وضوی او باطل می‌شود و گرفتن وضوی مکرر هم مشکل است، یک وضو برای هر نماز کافی است و باید سریعاً نماز را بخواند و در نماز جماعت که موجب تأخیر در انجام نماز می‌گردد شرکت ننماید. توصیه می‌شود که از وسواس و توجه زیاد در این امر خودداری کنید که موجب شدت بیماری می‌گردد و تا یقین به خروج پیدا نکرده‌اید ترتیب اثر ندهید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م 308 و311)

پرسش:

اگر یکی از کارهایی که وضو و نماز را باطل می‌کند در زمان گذشته از انسان سر زده باشد و شخص در آن هنگام نمی‌دانسته که آن کار وضو و نماز را باطل می‌کند و یا بعد از مدتی هم شک کند و پس از گذشت مدت زمانی اطمینان و یقین حاصل کند که آن کار باعث ابطال وضوست آیا نمازهای گذشته او صحیح است؟

پاسخ:

اگر کاری که وضو را باطل می‌کند انجام داده باشد، هر چند نمی‌دانسته که آن کار مبطل وضو است، وضو باطل و نمازهایی که با آن وضوی باطل شده به جا آورده است، باید قضا نماید. (ر.ک استفتائات مقام معظم رهبری- توضیح المسائل دوازده مرجع، ص217، س140)

پرسش:

آیا وقتی که وضو گرفته‌ایم، از بینی یا دهان‌مان خون بیاید، وضو باطل می‌شود؟

پاسخ:

باطل نمی‌شود. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س72)

 

شرایط وضو

پرسش:

آیا جوهر خودکار،‌ روغن ماشین و... چرک زیر ناخن آیا مانع در وضو می‌شود و آیا رنگی که ناخن بر می‌دارد مثلاً گاهی سر ناخن‌ها سیاه می‌شود مانع هست یا نه؟

پاسخ:

اگر رنگ جرمیت داشته باشد مثل جوهر خودکار و روغن ماشین باید برطرف شود و اگر مثل رنگ حنا یا جوهر خودنویس باشد اشکال ندارد و چرک زیر بیخ ناخن اگر ظاهر نباشد اشکال ندارد و مانع نیست. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س41، 42، 43)

پرسش:

اینجانب عینک نامرئی (لنز) می‌زنم و آن وسیله‌ای است که بر روی عنبیه قرار می‌گیرد، آیا وضو و غسل با آن اشکال دارد یا نه؟

پاسخ:

اگر در داخل چشم قرار می‌گیرد مانع از صحت وضو و غسل نیست. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س19)

پرسش:

آیا رنگ‌هایی که زن‌ها برای رنگ کردن مو و ابروی خود به کار می‌برند، مانع از وضو و غسل است یا خیر؟

پاسخ:

مجرّد رنگ بدون جرم، مانع نیست. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س42)

پرسش:

آب وضو باید مطلق باشد، در صورتی که کلر به آب اضافه کنند آیا آب مضاف می‌شود؟ و می‌توان وضو گرفت؟

پاسخ:

کلر در فرض مرقوم، موجب مضاف شدن آب نمی‌شود. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س55)

پرسش:

اگر انسان به طور مستحبی وضو بگیرد، آیا با این وضو می‌توان نماز خواند و عمل واجبی انجام داد؟

پاسخ:

با وضوی صحیح، خواه برای عمل واجب باشد یا عمل مستحب، هر گونه عمل واجب یا مستحبی که مشروط به طهارت است، می‌شود انجام داد. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س78)

پرسش:

اگر به صورت کِرِم زده شود و بعد وضو بگیریم وضو باطل می‌شود؟

پاسخ:

اگر چربی کِرِم به قدری باشد که مانع رسیدن آب به پوست بدن شود، وضو باطل می‌شود. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س40)

پرسش:

زدن روغن یا ژله به موی سر چه حکمی دارد و در هنگام مسح سر در وضو اشکال ایجاد می‌کند؟

پاسخ:

اگر مانع از رسیدن آب مسح به مو یا پوست سر نباشد اشکال ندارد و اگر به مقدار مسح واجب موهای قسمت جلو سر را روغن یا ژل نزنند و مسح را در آن قسمت انجام دهند، وضو صحیح است. (ر.ک استفتائات مقام معظم رهبری- توضیح المسائل دوازده مرجع، ص212، س107)

پرسش:

آیا در گرفتن وضو حتماً باید نیت را به زبان آورد و یا همین اندازه که در دل نیت قربت برای وضو، انجام دهیم کافی است؟

پاسخ:

در تمام موارد مذکور تلفظ نیت به زبان لازم نیست و همان توجه قلبی به انجام وظیفه کافی است. (ر.ک تحریر الوسیله امام خمینی(ره)، ج 1، ص29، م18)

پرسش:

اگر در حین وضو یا بعد از آن مرتکب گناه شویم مثلاً نگاه به نامحرم، فحش، غیبت و... وضو را باطل می‌کند؟

پاسخ:

وضو باطل نیست. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س71)

پرسش:

وضو گرفتن در حالی که به مژه‌ها ریمل مالیده شود صحیح است؟

پاسخ:

اگر مانع رسیدن آب به مژه باشد باید برطرف شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، ص187، شرط13)

پرسش:

اگر عضوی از بدن نجس باشد آیا می‌توان اولاً وضو گرفت و سپس جای نجس را شستشو داد؟

پاسخ:

در صورتی که عضوی از بدن نجس باشد وضو گرفتن مانعی ندارد، ولی برای نماز آب بکشند ـ بلی اگر نجاست در محل وضو باشد اول باید آن عضو را تطهیر کرد و بعد وضو گرفت. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س57 و59)

پرسش:

اگر ناخن زن کمی بلند باشد باید آب وضو به زیر آن برسد یا خیر؟

پاسخ:

بلی ـ لازم است ناخن بلند تمیز باشد تا آب وضو به ظاهر آن از دو طرف برسد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م291)

پرسش:

در مسح پا باید عرض مسح، سه انگشت بسته باشد؟

پاسخ:

عرض مسح پا به هر اندازه باشد کافی است البته مسح با سه انگشت و یا تمام کف دست مستحب است. و از نظر برخی از فقها احتیاط مسح با سه انگشت است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م253)

پرسش:

آیا با دست بی‌وضو می‌توان به کلمه‌های (الله ـ بسمه ـ هو ـ هو الرزاق ـ لله ـ قرآن) دست زد؟ و آیا این کلمات را می‌توان دور ریخت؟ (مرجع آیت الله صافی گلپایگانی)

پاسخ:

مس نام خداوند به هر لغتی که باشد بدون طهارت از حدث جایز نیست. و نسبت به ضمیری که به خدا بر می‌گردد نیز احتیاط در ترک است و مس کلمه قرآن نیز بدون طهارت جایز نیست و انداختن کاغذهایی که مشتمل بر اسامی مقدسه است به سطل زباله توهین و حرام است. آنها را می‌توانید در جای پاکی دفن نمائید و یا در آب روخانه بیاندازید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، ص199، س319)

 

وضوی جبیره

پرسش:

جبیره چیست؟

پاسخ:

چیزی که با آن زخم و شکسته را می‌بندد و دوایی که روی زخم و مانند آن می‌گذارند، جبیره می‌گویند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م201)

پرسش:

در چه مواردی باید وضو جبیره‌ای گرفت؟

پاسخ:

در مواردی که در اعضای وضو زخم یا شکستگی است وروی آن بسته است و باز کردن آن ممکن نیست و یا ضرر دارد (مثل گچ گرفتگی) باید وضوی جبیره گرفت. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م204-205)

پرسش:

آیا همان طور که وضوی جبیره‌ای ممکن است آیا تیمم جبیره‌ای هم وجود دارد؟

پاسخ:

بله ـ تیمم جبیره‌ای هم ممکن است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م340)

پرسش:

وقتی دست ما زخم باشد چگونه باید وضو گرفت؟

پاسخ:

اگر آب برای آن ضرر نداشته باشد باید خون آن را پاک کنید و وضو بگیرید.
و اگر آب برای آن ضرر داشته باشد و روی آن پانسمان شده است پلاستیک یا پارچه‌ی پاکی روی آن قرار دهید و وضو بگیرید (به این وضو، وضوی جبیره می‌گویند) بعد هم یک تیمم بدل از وضو به جا آورید تا مطمئن شوید که به وظیفه‌ی خود عمل کرده‌اید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م 324 و325)

پرسش:

اگر در یکی از اعضای وضو، زخم کوچکی ایجاد شود که خونش بند نمی‌آید و چون آب برای آن ضرر ندارد، روی آن را جبیره نمی‌کنند و اگر این زخم را بشویند باز خون می‌آید در هرصورت خون آن بند نمی‌آید تا بتوان وضو گرفت و به واسطه‌ی خون جاهای دیگر بدن نجس نشود؟ حال تکلیف چیست؟

پاسخ:

می‌توان محل زخم را در آب کرّ یا زیر لوله بگیرد و دست بکشد تا خون تمام شود و بلافاصله با نیت وضو، آب را به آن محل جاری کند و بعد از آن فوراً آن محل را خشک کند تا سرایت حاصل نشود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م279)

 

سایراحکام وضو

پرسش:

فردی آبی برای وضو پیدا نمی‌کند، اما قدرت خرید آب را دارد وظیفه او چیست؟

پاسخ:

در فرض سؤال واجب است آب را تهیه نماید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، ص393، م665)

پرسش:

اگر شخصی در بین نماز شک کند که آیا وضو گرفته یا نه چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، نماز او باطل است و باید وضو بگیرد و نماز را بخواند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م304)

پرسش:

گرفتن وضو قبل از اذان و سپس خواندن نماز با آن صحیح است؟

پاسخ:

اگر به این نیت وضو بگیرد که با وضو باشد تا در وقت نماز، نماز بخواند، مانعی ندارد و با طهارت بودن می‌تواند مقصد از وضو باشد و چنین وضویی صحیح است. بلی اگر کسی قبل از ظهر به قصد وضوی واجب، وضو بگیرد و عمل واجبی که وضو لازم داشته باشد بر عهده‌ی او نباشد، این وضو اشکال دارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، ص199، م320)

پرسش:

آیا با یک وضو می‌شود هم نماز واجب و هم مستحب به جا آورد و تا چه میزان می‌شود با یک وضو نماز خواند؟

پاسخ:

با یک وضو، تا زمانی که باطل نشده است می‌توانید نمازهای واجب یا مستحب خود را با آن به جا آورید تا هر میزانی که می‌خواهید. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج1، س78)

پرسش:

وضو ساختن زن در جایی که نامحرم او را می‌بیند آیا باعث بطلان وضوی او است؟

پاسخ:

باید خود را از نامحرم بپوشاند و با وجود محل دیگر برای وضو گرفتن، وضو باطل نیست. (جامع المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، ج1، ص51، س134)

پرسش:

آیا می‌توان با وضویی که برای نماز میت گرفته‌ایم نمازهای واجب یومیه را بخوانیم؟

پاسخ:

خواندن نماز میت با وضو مستحب است و تا این وضو باطل نشده می‌توان با آن نماز خواند، چه نماز واجب باشد و چه مستحب. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره) ج1، س78)

پرسش:

چنانچه در قسمتی از محل وضو، جراحت ایجاد شد، آیا خونابه‌ای که پس از شستشو و برطرف شدن خون، روی محل زخم را می‌گیرد، پاک است؟

پاسخ:

خونابه نجس است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره) ج1، س58)

پرسش:

اگر کسی وضو گرفته است و بعد از مدتی شک کند که آیا وضوی او باطل شده یا نه حکم آن را بیان فرمائید و همچنین اگر کسی که بعد از وضو رطوبتی از او خارج شود چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه، باید بنا بگذارد که وضوی او باقی است. در پاسخ به قسمت دوم سؤال باید گفت که اگر بعد از بول شخص استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی از او بیرون آید که نداند بول است یا چیز دیگر، وضوی او باطل است ولی اگر استبراء کرده باشد و رطوبت بیرون آمده در آن صورت حکم به طهارت می‌شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م300)

پرسش:

اگر کسی شک کند که آیا اصلاً وضو گرفته است یا نه چه کند؟

پاسخ:

این شخص باید وضو بگیرد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م301)

پرسش:

اگر شخصی بعد از نماز شک کند که آیا وضو گرفته بوده یا خیر چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه نماز او صحیح است، ولی باید برای نمازهای بعدی وضو بگیرد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع ج1، م303)

 

تحقیق و گزینش : غلام سخی علیزاده

منبع:

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

(نرم افزار پاسخ)

وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 

[ ] [ ] [ مدیر ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک های مفید
پيوندهای روزانه

موضوعات وب
 
صفحات اختصاصی
لینک های مفید
امکانات وب


ایران رمان