تبسم دانایی
قالب وبلاگ

آرایش

پرسش:

سرمه کشیدن به چشم برای زنان در صورتی که نامحرم ببیند چه حکمی دارد؟

پاسخ:

به نظر مشهور فقها. آنچه برای خانم ها زینت محسوب می شود باید از نامحرم پوشانده شود. (جامع المسائل آیت الله فاضل، ج1، س1707)

پرسش:

آیا حلقه ازدواج ، برای خانمها جزء زینت آلات محسوب می شود؟

پاسخ:

اظهار آن (در برابر نگاه نامحرمان) جایز نیست. (استفتائات امام (ره)، ج3، ص257)

پرسش:

روغن زدن یا ژل زدن به موی سر جهت زیبایی و حالت مو چه حکمی دارد؟

پاسخ:

ژل و روغن زدن به سر اشکالی ندارد ولی برای وضو باید محل مسح، آلوده به روغن نباشد.

پرسش:

پسرانی که زیر ابرو بر می دارند آیا از نظر شرع اسلام جایز است؟ (مقلد مقام معظم رهبری)

پاسخ:

اگر تشبه به زنان صدق نکند اشکال ندارد.

پرسش:

اگر عکاس مرد باشد جایز است از خانم ها بدون حجاب عکس بگیرد؟ اگر زن دارای آرایش غلیظ باشد و ظاهرکننده عکس مرد باشد و آن را ببیند چه حکمی دارد؟

پاسخ:

عکس گرفتن خانم ها بدون حجاب شرعی در نزد نامحرم حرام است. و نگاه مرد نامحرم به عکس زن چنانچه از روی لذت باشد حرام است و به نظر بعضی از فقها، نگاه به عکس زن نامحرمی که او را می شناسد بدون قصد لذت نیز جایز نیست. (برگرفته از ترجمه اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری چاپ وزیری، س1183 و 1193 . جامع المسائل آیت الله فاضل، ج1، س1732)

پرسش:

آیا آرایش دختر در حد رقیق اشکالی دارد؟

پاسخ:

اگر صدق آرایش و زینت کند باید از نامحرم بپوشاند و فرقی بین رقیق و غلیظ نیست. (برگرفته از جامع المسائل آیت الله فاضل، ج1، س1707)

پرسش:

اگر خانمی با حجاب کامل اسلامی ولی آرایش کرده و بدون داشتن قصد بد از منزل خارج شود آیا مرتکب گناه شده است یا خیر؟

پاسخ:

خانم ها باید صورت آرایش کرده خود را از نامحرم بپوشانند و جایز نیست با این حالت در بین نامحرمان رفت و آمد نمایند. (برگرفته از کتاب مسائل جدید از دیدگاه مراجع، ج1، ص138)

پرسش:

حکم خالکوبی در اسلام چیست؟

پاسخ:

خالکوبی خانمها به جهت زیبایی اشکال ندارد.

پرسش:

حکم از بین بردن خالهایی که در بدن وجود دارد با دارویی که به بازار آمده چیست؟

پاسخ:

اشکال ندارد.

پرسش:

آرایش کردن زن در مجلس زنانه چگونه است؟

پاسخ:

اگر مفسده نداشته باشد اشکال ندارد. (استفتائات امام (ره)، ج3، ص257)

 

ریش

پرسش:

در چه صورتی تراشیدن ریش حرام است؟ آیا کسانی که ریش خود را می تراشند فاسق هستند یا خیر؟

پاسخ:

تراشیدن ریش یا کوتاه کردن آن به طوری که صدق ریش نکند، بنابر احتیاط واجب حرام است و اصرار بر گناه صغیره موجب فسق می شود. (استفتائات جدید امام (ره)، ج2، ص31 . ترجمه استفتائات رهبری چاپ وزیری، س1414)

پرسش:

زدن ریش و سبیل چه حکمی دارد؟ و آیا این کار در جاهایی مثل صدا و سیما که محل آموزش جوانان است تبلیغ فساد نیست در حالی که جوانان سریع الگو می گیرند؟

پاسخ:

تراشیدن ریش و کوتاه کردن مانند تراشیدن بنابر احتیاط واجب جایز نیست ولی کوتاه کردن سبیل مانعی ندارد و کسانی که این کار را می کنند باید نهی از منکر نمود و جوانان هم باید الگوی خود را شخصیتهای متدین قرار دهند و به وظیفه شرعی خود عمل نمایند. (استفتائات جدید امام (ره)، ج2، س80)

پرسش:

ریش گذاشتن یا ریش تراشیدن چه حکمی دارد؟

پاسخ:

از نظر اکثر فقها تراشیدن ریش بنابر احتیاط واجب، حرام است البته بلند گذاشتن آن واجب نیست بلکه همین مقدار که نگویند ریش تراشیده کافی است.

پرسش:

چرا تراشیدن ریش حرام است؟

پاسخ:

هر حکم شرعی از دو جهت قابل دلیل یابی است:
الف) دلیل شرعی. مقصود از آن، متون و نصوصی است که حکم الهی را بیان میکند. این دلیل ها ابزار اصلی فقیه و کارشناس دینی است که از طریق آن، می تواند حکم الهی را استنباط کند.
ب) فلسفه حکم. مقصود از آن این است که چرا خداوند بر موضوع مفروض، فلان حکم را داده است. چنین کاوشی تحقیق فقهی نیست مگر در مواردی که «کشف فلسفه حکم» در «استنباط حکم» دخیل باشد. در این رابطه باید چند نکته را در نظر داشت: اولاً فلسفه همه احکام و جزئیات آنها به طور تفصیلی روشن نیست و آگاهی از آن دانشی فراتر از تنگناهای معارف عادی بشری می طلبد. لیکن به طور اجمال روشن است که همه احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلق آنهاست. بنابر این در صورتی که فلسفه حکمی را بالخصوص ندانیم بنابر قاعده کلی فوق از آن باید پیروی کرد. زیرا یقین به وجود مصلحتی در آن هست هر چند بر ما ناشناخته باشد. ثانیاً در جست و جوی فلسفه احکام نباید همیشه به دنبال علوم تجربی رفت و دلیلی مادی و فیزیولوژیک برایش جست و جو نمود. این فرایند که همیشه در پی یافتن مصلحت یا مفسده ای طبی یا ... باشیم برخاسته از نگرشی مادی گرایانه است. در حالی که بسیاری از احکام، مصالحی معنوی دارند که در حوزه هیچ یک از علوم بشری قابل تحقیق نیست و آنها با متد تجربی خود قادر به اثبات حکم یا نفی آن نیستند و یا اگر نظری بدهند بسیار سطحی است و چه بسا مسأله حکمتی برتر و بالاتر داشته باشد. چنانکه در مورد روزه علوم به خواص بهداشتی آن پرداخته اند ولی قرآن مجید فلسفه ای بالاتر را بیان فرموده و آن «متقی شدن» است. در مورد تراشیدن صورت نیز از نظر طبی گفته اند: وجود محاسن برای محافظت از لثه ها و دندان ها و پوست صورت مفید است. حتی امروز یکی از راههای انتقال ویروس ایدز را تیغ زدن به صورت می دانند. لیکن به نظر می رسد فلسفه اصلی حکم اثری معنوی و روحی و نیز حفظ حالت طبیعی خلقت مرد باشد. (حکم شرعی درباره ریش از کتاب مسائل جدید از دیدگاه مراجع، ج1، ص74)

پرسش:

اینجانب آرایشگاه دارم، در منطقه ای هستم که اکثر مراجعین ریش تراش هستند و کار دیگری هم از من ساخته نیست آیا ریش تراشی برایم مسؤولیت شرعی دارد؟

پاسخ:

ریش تراشیدن حرام است علی الاحوط، و اجرت ریش تراشی نیز حرام است علی الاحوط. (استفتائات حضرت امام (ره)، ج3، ص619)

 

بوی خوش

پرسش:

اگر مرد ادکلن یا عطر به خود بزند، آیا از نظر شرع ایرادی دارد؟

پاسخ:

استفاده از عطر برای مردها مستحب است و برای خانمها در خانه و برای شوهر مستحب است اما برای خانمها در خارج از خانه که معرض برخورد با نامحرم است اشکال دارد. (توضیح المسائل مراجع، ج2، ص 449)

پرسش:

اگر زنی برای جلوگیری از بوی بد عرق به خود عطر بزند و بیرون بیاید و نامحرم این بو را حس کند چه حکمی دارد؟

پاسخ:

اگر می داند که بوی عطر موجب تحریک و توجه نامحرم می شود جایز نیست. (توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، ص449. استفتائات مقام معظم رهبری)

 

طلا و جواهر

پرسش:

حلقه طلا برای مرد چه حکمی دارد؟ و اگر کسی به علت نپوشیدن حلقه طلا مورد تمسخر قرار گیرد آیا جایز است؟

پاسخ:

زینت به حلقه طلا برای مرد حرام است و نماز با آن باطل است. می توانند از انگشتر عقیق و یا فیروزه زیبا و یا انگشتر پلاتین که فلز دیگری غیر از طلاست استفاده کنند و برای رعایت احکام خداوند متعال نباید از حرف چند نفر ناراحت بود (جامع المسائل آیت الله فاضل، ج1، س258. ترجمه استفتائات مقام معظم رهبری چاپ وزیری، س442 و 443)

پرسش:

آیا طلای سفید بر مرد حرام است؟

پاسخ:

پلاتین که فلز دیگری غیر از طلاست برای مرد اشکال ندارد اما طلای سفید اگر همان طلای زرد با خلیط نقره و نیکل باشد برای مرد اشکال دارد. (استفتائات جدید امام (ره)، ج1، س50 و 51)

پرسش:

اگر زن حلقه ازدواجش که به دستش است و یا ابروی برداشته شده او پیدا شود و از نامحرم نپوشاند چه حکمی دارد؟ (مقلد مقام معظم رهبری)

پاسخ:

مواردی که برای خانمها زینت محسوب می شود باید از نامحرم پوشیده شود و اگر پوشیده نشود حرام است و موجب گناه می باشد. (طبق سؤال از دفتر معظم له)

 

گناهان

پرسش:

غیبت چیست لطفاً حدّ و حدود آن را بیان کنید؟

پاسخ:

اگر صفتی ناروا در شخصی باشد یا کاری انجام داده که دیگران از آن بی اطلاعند و دوست ندارد کسی آن را برای دیگران بازگو کند، بازگو کردن آن در غیاب او پیش دیگران غیبت است که برای گوینده و شنونده حرام است. (ر.ک استفتائات جدید امام (ره)،ج 2، ص618، س9)

پرسش:

فاسق کیست و به چه کسی گفته می شود؟

پاسخ:

فاسق کسی است که مرتکب معاصی کبیره می شود یا از تکرار گناه صغیره ابایی ندارد و کسی که علناً مرتکب معصیت می شود فاسق است. (تحریر الوسیله، ج1، ص250)

پرسش:

زنا در اسلام به چه معناست؟

پاسخ:

نزدیکی کردن مرد با زن بدون وجه شرعی حرام است و زنا نامیده می شود. (ر.ک تحریر الوسیله، ج2، ص455 کتاب الحدود)

پرسش:

با شخص زناکار چگونه باید برخورد کرد تا از نظر شرع درست عمل کرده باشیم؟

پاسخ:

ارتباط خود را با شخص مذکور قطع کنید و از صحبت کردن با او اجتناب نمایید تا خدای نکرده در آینده هوس تکرار چنین گناهی را نکند. (ر.ک تحریر الوسیله، ج1، ص437)

پرسش:

آیا استمناء حرام است؟ و اگر ضرری برای ما دارد آن را بیان کنید و چه کنیم تا از این گناه رهایی پیدا کنیم؟

پاسخ:

بلی استمناء حرام است و اگر موجب خروج منی شود جنابت از حرام است علاوه بر ضرر معنوی و دوری از خداوند موجب ضعف شدید اعصاب، ضعف بینایی، کاهش شدید قوای شهوانی، لاغری، رنگ پریدگی و ... و حتی شاید در آینده شخص دارای فرزند نشود.
در روایتی از امام صادق ـ علیه السلام ـ آمده است که: استمناء کننده مانند کسی است که با خودش ازدواج نماید و اگر بدانم کسی چنین عملی را مرتکب می شود هرگز با او غذا نمی خورم، در روایت دیگری هم آمده است سه گروهند که خدا با آنها سخن نمی گوید و به آنها ننگرد و ... یکی از این سه گروه کسی است که با خود نکاح کند (استمناء کند). امید است کسانی که آلوده به این گناه شده اند هر چه زودتر از این گناه توبه نموده و خود را از ابتلاء به تبعات آن محفوظ دارند، برای توضیح بیشتر به کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر ج16، ص186 مراجعه فرمایید. (ترجمه استفتائات مقام معظم رهبری چاپ وزیری، س787)

پرسش:

آیا صحبت کردن در مورد سران کشورها، مدیران، اساتید، که در زندگی روزمره ارتباط مستقیم داریم شامل غیبت می شود؟

پاسخ:

نسبت به امور شخصی غیبت محسوب می شود و جایز نیست اما نسبت به اموری که به مسؤولیت اجتماعی او مربوط است موارد مختلف است. خصوص مورد را از مرجع تقلید خود سؤال فرمایید.

پرسش:

اگر چند نفر غیبت شخصی را بکنند و یک نفر هم در آن جمع باشد که قلباً راضی به شنیدن آن نیست و آنها را هم در غیبت یاری نکند و فقط آنجا باشد و گوش دهد برای او غیبت محسوب می شود؟

پاسخ:

اگر می تواند و احتمال تأثیر می دهد لازم است نهی از منکر نماید و یا با در میان گذاشتن مطلب جدید حرف جلسه را عوض نماید و الا جلسه را ترک کند و اگر ناچار به ماندن در جلسه باشد گوش نکند ولی سماع غیبت اشکال ندارد. (برگرفته از ترجمه استفتائات مقام معظم رهبری چاپ وزیری، س1428 و 1430)

پرسش:

اگر در میان جمعی باشیم که غیبت شخصی را می کنند و بنده او را نشناسم نسبت به بنده غیبت است؟

پاسخ:

سخن از کسی که شما او را نمی شناسید نسبت به شما غیبت محسوب نمی شود. ولیکن اگر بعضی از افراد جلسه شخص غیبت شونده را می شناسند، با وجود شرایط نهی از منکر واجب است. (ر.ک استفتائات امام (ره)،ج 2، ص619، س10)

پرسش:

اگر انسان ناگهان غیبت را بشنود گناه کرده است یا خیر؟

پاسخ:

استماع و گوش دادن به غیبت حرام است اما سماع (رسیدن صدا به گوش بدون قصد) آن اشکال ندارد. (ر.ک استفتائات رهبری ج2، ص121، س344)

پرسش:

اگر نسبت به بازیگر سینما که بدحجاب است پشت سر او حرف بزنیم مرتکب گناهی شده ایم؟

پاسخ:

اگر کسی به طور علنی گناهی را مرتکب می شود مثل اینکه بی حجاب در فیلم ظاهر می شود، غیبت از آنها نسبت به گناه علنی حرام نیست. (ر.ک استفتائات امام (ره)، ج 2، ص619 مبحث گناهان)

پرسش:

لطفاً مواردی که غیبت جایز است را نام ببرید؟

پاسخ:

غیبت در مواردی که امر مهمتری در بین باشد جایز است: 1) در موقع شکایت نزد قاضی. 2) در مقام مشورت. 3) در مورد گناه کسی که علناً مرتکب معصیت می شود. 4) ذکر بیماری شخص نزد پزشک برای درمان و معالجه او. 5) در مواردی که حفظ مال یا جان کسی موکول به غیبت کردن باشد و موارد دیگری از این قبیل. (ر.ک گناهان کبیره نوشته آیت الله دستغیب، ج2، ص272)

پرسش:

خوردن مشروب اگر عقل را از بین نبرد و موجب مستی نشود حکمش چیست؟

پاسخ:

خوردن مشروب ولو اندک حرام می باشد ملاک حرمت آن مستی بالفعل نیست و فرقی بین مست شدن و عدم آن نمی باشد. (ر.ک استفتائات امام (ره)،ج 2، ص510، س16)

پرسش:

آیا فکر گناه حرام است؟

پاسخ:

فکر گناه، گناه نیست مگر آن که منجر به عمل حرام یا مفسده دیگری شود ولی موجب کدورت قلب و سلب توفیق می شود.

 

تحقیق و گزینش : غلام سخی علیزاده

منبع:

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

(نرم افزار پاسخ)

وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه

[ ] [ ] [ مدیر ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک های مفید
پيوندهای روزانه

موضوعات وب
 
صفحات اختصاصی
لینک های مفید
امکانات وب


ایران رمان