نماز های شب های ماه مبارک رمضان

نماز شب اول: چهار رکعت، درهر رکعت حمد و پانزده مرتبه سوره توحید.

شب دوم: چهار رکعت، در هر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره قدر.

شب سوم: ده رکعت، در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه سوره توحید.

شب چهارم: هشت رکعت، در هر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره قدر.

شب پنجم: دو رکعت، در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه سوره توحید،و پس از سلام صد بار صلوات.

شب ششم: چهار رکعت، در هر رکعت حمد و سوره تبارک.

شب هفتم: چهار رکعت، در هر رکعت حمد و سیزده مرتبه سوره قدر.

شب هشتم: دو رکعت، در هر رکعت حمد و ده مرتبه سوره توحید و پس از سلام هزار مرتبه سبحان اللّه.

شب نهم: شش رکعت در فاصله میان نماز شام و هنگام خوابیدن،در هر رکعت حمد،و هفت مرتبه آیة الکرسى‏ و پس از پایان نماز پنجاه بار صلوات.

شب دهم: بیست رکعت در هر رکعت حمد و سى مرتبه سوره توحید.

شب یازدهم: دو رکعت، در هر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره کوثر.

شب دوازدهم: هشت رکعت، در هر رکعت حمد و سى مرتبه سوره قدر.

شب سیزدهم: چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست‏وپنج مرتبه سوره توحید.

شب پانزدهم: چهار رکعت، در دو رکعت اول پس از حمد صد مرتبه سوره توحى، و در دو رکعت دیگر بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره توحید.

شب پانزدهم: دوازده رکعت در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه سوره تکاثر.

شب هفدهم: دو رکعت،در رکعت،اول حمد و هر سوره‏اى بخواهد،و در رکعت دوم حمد و صد مرتبه سوره توحید،و پس از سلام صدر بار:لا اله الاّ اللّه‏

شب هجدهم: چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست ‏وپنج مرتبه سوره کوثر.

شب نوزدهم: پنجاه رکعت،در هر رکعت حمد و یک مرتبه سوره زلزال.

شب بیست تا بیست‏ وچهارم: در هر کدام هشت رکعت با هر سوره‏اى که میّسر شود.

شب بیست‏وپنجم: هشت رکعت،در هر رکعت حمد و ده مرتبه سوره توحید.

شب بیست ‏وششم: هشت رکعت،در هر رکعت حمد و صد مرتبه سوره توحید. شب بیست ‏وهفتم: چهار رکعت،در هر رکعت حمد و سوره ملک،و اگر نتوانست بیست‏وپنج مرتبه سوره توحید.

شب بیست ‏وهشتم: شش رکعت،در هر رکعت حمد و صدر مرتبه آیة الکرسى،و صدر مرتبه سوره توحید،و صد مرتبه سوره‏ کوثر،و پس از نماز صد بار صلوات.

نماز شب بیست‏ وهشتم:  شش رکعت،در هر رکعت حمد و ده مرتبه آیة الکرسى،و ده مرتبه سوره کوثر،و ده مرتبه سوره توحید،و پس از نماز صد بار صلوات.

شب بیست‏ ونهم: دو رکعت،در هر رکعت حمد،و بیست مرتبه سوره توحید.

شب سى‏ام: دوازده رکعت،و در هر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره توحید و پس از سلام صدر بار صلوات،و این نمازها چنان‏که بیان شد هر دو رکعت به یک سلام است.

منبع: مفاتیح الجنان

/ 2 نظر / 9 بازدید
neda jo0o0o0o0o0o0on

salo0o0o0om ajijam khofi :D golam omadam fagat eno linko bezaramo beram hichi napors fagat bia ozv sho va abde daryaf payam khosh amad hame chi dastgiret mishe :D fagat bia ozv sho badesham dg tamom shod dg eshgo hale majazi ninash nash montazerama ajij by ta hi golam

امین و مهشید و خدای مهربون

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]_________[گل][گل][گل][گل]__________[گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل]______________[گل] [گل]______________ [گل] [گل][گل] [گل][گل][گل]__ سلام دوست عزيز [گل]____ ma3ta.com ___ [گل][گل][گل] _[گل]_[گل] ______اميدوارم خوب باشيد ________________[گل] [گل] [گل][گل][گل]_____ وبلاگ امین و مهشید و خدای مهربون ___ [گل][گل][گل] [گل] [گل][گل]___ جايي از جـنس امید و آرامش _________ [گل][گل] [گل] [گل] [گل] [گل] ________ با مطلبي فوق العاده زيبا ____ [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]____ آپ شد__________________[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل] حضور شما باعث دلگرمي ماست [گل][گل][گل][گل][گل] [گل] [گل]_[گل] [گل] __ شاد باشيد هميشه __[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] _______________[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل] [گل] [گل]__________ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل]______[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل] [گل]__[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل]