چهل نکته ناب از سیره پیامبر (ص)

وقتی خوشحال می‌شد چشمها را به ‌هم می‌نهاد.

*  بیشتر خنده‌های آن حضرت تبسم بود.

*  می‌فرمود حاجت کسانی که به من دسترسی ندارند را ابلاغ کنید.

*  هر کس را به مقدار فضیلتی که در دین داشت احترام می‌کرد.

*  با مردم انس می‌گرفت و آنان را از خود دور نمی‌کرد.

*  در همه امور اعتدال داشته و افراط و تفریط نمی‌کرد.

*  زبان خویش را از بیان سخنان غیرضروری کنترل می‌کرد.

*  در انجام وظیفه به هیچ وجه کوتاهی نمی‌کرد.

*  بافضیلت‌ترین فرد نزد پیامبر خیرخواه‌ترین آنان برای مردم بود.

*  پیامبر در هیچ محفل و انجمنی نمی‌نشست و برنمی‌خاست جز آنکه به یاد خدا بود.

*  در مجالس جایگاه خاص برای خود برنمی‌گزید.

*  هنگامی که بر جمعی وارد می‌شد در جای خالی می‌‌نشست و به یاران خویش دستور می‌داد این گونه عمل کنند.

*  هر کس برای رفع نیاز رجوع می‌کرد نیازش را برآورده می‌کرد یا با کلام دلنشین آن حضرت قانع می‌شد.

*  رفتار پیامبر آنقدر نرم بود که مردم او را همچون پدری دلسوز و مهربان می‌دانستند و حق همه مردم نزد آن بزرگوار یکسان بود.

*  مجلسش مجلس بردباری، حیا، صدق و امانت بود.

*  عیب‌جو نبود و از کسی هم تعریف زیاد نمی‌کرد.

*  پیامبر نفس خود را از سه چیز پرهیز می‌داد جدال، پرحرفی و سخنان غیرضروری.

*  هرگز کسی را سرزنش نمی‌کرد.

*  در پی لغزش‌های مردم نبود.

*  سخن نمی‌گفت مگر در جایی که امید ثواب در آن وجود داشت.

*  سخن کسی را قطع نمی‌کرد مگر این که از حد متعارف تجاوز می‌کرد.

*  به آرامی و متانت گام برمی‌داشت.

*  کلامش مختصر، جامع، آرام و شمرده بود و آهنگ صدایش از همه مردم زیباتر بود.

*  رسول خدا (ص) شجاع‌ترین، بهترین و سخاوتمندترین مردم بود.

*  پیامبر در تمام حالات و در برابر همه مشکلات شکیبا بود.

*  پیامبر بر روی زمین می‌نشست و غذا می‌خورد.

*  با دست خویش کفش خود را وصله می‌زد و جامه خود را با دست خود می‌دوخت.

*  آنقدر از ترس خدا می‌گریست که جای نماز آن حضرت نمناک می‌‌شد.

*  هر روز هفتاد بار استغفار می‌کرد.

*  لحظه‌ای از عمر بابرکت خویش را بیهوده نمی‌گذرانید.

*  دیرتر از همه مردم به خشم می‌‌آمد و زودتر از همه راضی می‌گشت.

*  با ثروتمندان و تهیدستان یکسان دست می‌داد و مصافحه می‌کرد وقتی به کسی دست می‌داد بیش از او دست خویش را باز نمی‌کشید.

*  با مردم شوخی می‌کرد تا مردم را خوشحال سازد.

*  امام صادق(ع)فرمودند:

انی لاکره للرجل ان یموت و قد بقی خلة من خلال رسول الله صلی الله علیه و اله لم یات بها.

*  من خوش ندارم کسی بمیرد در حالی که هنوز برخی از آداب پیامبر (ص) را به جا نیاورده است.

مرجع: خبرگزاری حوزه

/ 0 نظر / 29 بازدید