مساجد اروپا به روایت تصویر 1

در این جا تعدادی از مساجد در کشورهای بلژیک، بوسنی و هرزگوین، اتریش، آلبانی، ارمنستان و بلغارستان از نظر می‌گذرد:

* مسجد جامع بروکسل در بروکسل بلژیک 

* مسجد «لبک» در شهر «لبک» بلژیک

بلژیک نیز با داشتن 3/10 میلیون جمعیت، 400هزار مسلمان (4 درصد جمعیت) را در خود جاى داده است. 

* مسجد «علی پاشا» در «سارایو» در بوسنی و هرزگوین

* مسجد «سلیمانیه» «تراوینک» در بوسنی و هرزگوین

* مسجد «تلفس» در  تلفس اتریش

* مرکز اسلامی مسلمانان در وین اتریش 

* مسجد «بادن وزلاو» در شهر «بادن وزلاو» اتریش

اتریش 2/8 میلیون نفر جمعیت دارد و شمار مسلمان ساکن در این کشور 340 هزار نفر معادل 1/4 درصد جمعیت برآورد شده است.

    * مسجد « اتهم‌بی» در تیرانا آلبانی 

* مسجد «اسکودر» شهر «اسکودر» آلبانی

* مسجد آبی در «ایروان» در ارمنستان

* مسجد «بانیا باشی» در صوفیه بلغارستان 

* مسجد «ابراهیم پاشا» در رازگارد بلغارستان

/ 0 نظر / 22 بازدید